מ"ג ישעיהו סה ידמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תילילו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הִנֵּה עֲבָדַי יָרֹנּוּ מִטּוּב לֵב וְאַתֶּם תִּצְעֲקוּ מִכְּאֵב לֵב וּמִשֵּׁבֶר רוּחַ תְּיֵלִילוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הִנֵּ֧ה עֲבָדַ֛י יָרֹ֖נּוּ מִטּ֣וּב לֵ֑ב וְאַתֶּ֤ם תִּצְעֲקוּ֙ מִכְּאֵ֣ב לֵ֔ב וּמִשֵּׁ֥בֶר ר֖וּחַ תְּיֵלִֽילוּ׃


מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מטוב לב" - מסיבת טוב לב

"ומשבר" - מסיבת שבר רוח תעסקו ביללה 

מצודת ציון

"ומשבר רוח" - ר"ל מצער ויגון

"תילילו" - מלשון יללה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה", נגד השוכחים את הר קדשי "הנה עבדי ירנו" על בנין ציון, ולא שירונו על צרתכם רק "מטוב לב", ואתם "תצעקו מכאב לב" הוא מכאוב חיצוני "ומשבר רוח תילילו" הוא שבר רוח הפנימי אשר תראו כי אבדה תקותכם:

ביאור המילות

"כאב לב, שבר רוח". כאב לב הוא מכאוב חיצוני ושבר רוח היא הצוקה הפנימית, וכן רוח שפלים לב נדכאים (למעלה נז), על הכאב צועקים, אבל ע"י שבר רוח מתיאשים ואין צועקים לישועה רק מיללים על העבר: