<< · מ"ג ישעיהו · סב · י · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עברו עברו בשערים פנו דרך העם סלו סלו המסלה סקלו מאבן הרימו נס על העמים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עִבְרוּ עִבְרוּ בַּשְּׁעָרִים פַּנּוּ דֶּרֶךְ הָעָם סֹלּוּ סֹלּוּ הַמְסִלָּה סַקְּלוּ מֵאֶבֶן הָרִימוּ נֵס עַל הָעַמִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עִבְר֤וּ עִבְרוּ֙ בַּשְּׁעָרִ֔ים פַּנּ֖וּ דֶּ֣רֶךְ הָעָ֑ם סֹ֣לּוּ סֹ֤לּוּ הַֽמְﬞסִלָּה֙ סַקְּל֣וּ מֵאֶ֔בֶן הָרִ֥ימוּ נֵ֖ס עַל־הָעַמִּֽים׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סלו סלו המסלה" - כבשו הדרך (בטי"ץ נוקמי"ץ בלע"ז) סולו לשון מסלה הוא

"סקלו מאבן" - סקלו המסילה והשליכו אבני מכשול לצדדין

"סקלו" - (אישפירייא"ן בלע"ז)

"מאבן" - מהיות שם אבן וכנגד יצר הרע הוא אומר ויש עוד לפותרו על תיקון הדרכים לקבוץ הגליות

"הרימו נס" - כלונס (פירק"א בלע"ז) אות הוא שיקבצו אלי ויביאו לי את הגולים אצלם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פנו" - מלשון הפנה והסרה

"סלו" - ענין הרמה והגבהה ודוגמתו סלו לרוכב בערבות (תהלים סח)

"המסילה" - ענין שביל ודרך

"סקלו" - הסירו האבנים וכן ויעזקהו ויסקלהו (לעיל ה)

"מאבן" - מהיות בה אבן וכן וימאסך ממלך (שמואל א טו) ור"ל מהיות מלך

"נס" - כלונס ארוך ובראשו וילון 

מצודת דוד

"סקלו מאבן" - השליכו משם האבנים מהיות נשאר שם אבן מכשול

"הרימו נס" - הגביהו למעלה נס לרמז את האומות להביא את ישראל לארצם

"סלו סלו המסילה" - הרימו והגביהו את המסלה להשוות הגומות להיות נוח ללכת

"עברו עברו" - הוא מאמר הנביא אל האומות עברו בשערי העיר ללכת השדה ופנו ממכשול את הדרך אשר ילכו בו ישראל לשוב לארצם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עברו עברו", בחזיונו זה רואה שיבת הגולה בפועל, מצוה שיעברו לפנות הדרך, כמו שכתב קול קורא במדבר פנו דרך ה', ויש דרך ומסלה, הדרך הוא הדרך הקבוע לרבים, ומצד שמסוללים ומרימים אותו ע"י אבנים וחול נקרא מסלה, מצוה שיפנו תחלה הדרך מן האילנות ויתר דברים המפסיקים אותו ואח"כ ירומו המסלה וגם להסיר אבני מכשול ועז"א סקלו מאבן, ולא שתעשו זאת בחשאי רק הרימו נס על העמים, שהם יביאו הגליות לארצם כמ"ש והביאו בניך בחוצן, כי.

ביאור המילות

"דרך, מסלה". בארתי הבדלם (לה ח'):
 

<< · מ"ג ישעיהו · סב · י · >>