מ"ג ישעיהו מו ז


ז. יִשָּׂאֻהוּ עַל כָּתֵף יִסְבְּלֻהוּ וְיַנִּיחֻהוּ תַחְתָּיו וְיַעֲמֹד מִמְּקוֹמוֹ לֹא יָמִישׁ אַף יִצְעַק אֵלָיו וְלֹא יַעֲנֶה מִצָּרָתוֹ לֹא יוֹשִׁיעֶנּוּ.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ישאהו על כתף יסבלהו ויניחהו תחתיו ויעמד ממקומו לא ימיש אף יצעק אליו ולא יענה מצרתו לא יושיענו

מנוקד: יִשָּׂאֻהוּ עַל כָּתֵף יִסְבְּלֻהוּ וְיַנִּיחֻהוּ תַחְתָּיו וְיַעֲמֹד מִמְּקוֹמוֹ לֹא יָמִישׁ אַף יִצְעַק אֵלָיו וְלֹא יַעֲנֶה מִצָּרָתוֹ לֹא יוֹשִׁיעֶנּוּ.

עם טעמים: יִ֠שָּׂאֻהוּ עַל־כָּתֵ֨ף יִסְבְּלֻ֜הוּ וְיַנִּיחֻ֤הוּ תַחְתָּיו֙ וְיַֽעֲמֹ֔ד מִמְּקוֹמ֖וֹ לֹ֣א יָמִ֑ישׁ אַף־יִצְעַ֤ק אֵלָיו֙ וְלֹ֣א יַעֲנֶ֔ה מִצָּרָת֖וֹ לֹ֥א יוֹשִׁיעֶֽנּוּ׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ישאהו", וגם יראו כי ינשא עליהם "על כתף" והם "יסבלהו" כי משא כבדה ואינו נושא את עצמו. וגם "יניחהו תחתיו ויעמד", ואיך יהיה אלוה הלא מגדר האל שלא יתקומם במקום, ויותר מזה כי "ממקומו לא ימיש" ואין לו שום הרגש ותנועה, וגם לא יוכלו לאמר כי הגם שיש בו חסרונות אלה מ"מ ישיגו ממנו התועלת שימלא בקשתם, כי הלא המה רואים שאם "יצעק אל הפסל לא יענהו", וגם לא יוכלו לאמר שמ"מ הגם שאינו עונה בדברים, הוא מושיע בסתר בכחו, כי הלא רואה "כי מצרתו לא יושיענו", וא"כ:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אף יצעק" - אף אם הוא צועק אליו בקול גדול לא יענה ולא יושיענו מצרתו וכאומר היש סכלות גדול מזה להאמין בדבר שאין בו ממש

"ישאוהו" - כל אחד נושא האל וסובל משאו על כתפו

"יניחוהו" - ואם מניחו במקומו יעמוד שם ולא יסיר ממקומו

מצודת ציון

"יסבלוהו" - מלשון סבל ומשא

"תחתיו" - במקומו וכן וישבו תחתם (יהושע ה)

"ימיש" - ענין הסרה כמו לא ימיש עמוד הענן (שמות טו)

"יענה" - מלשון עניה ותשובה