מ"ג ישעיהו יד ה


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: שבר יהוה מטה רשעים שבט משלים

מנוקד: שָׁבַר יְהוָה מַטֵּה רְשָׁעִים שֵׁבֶט מֹשְׁלִים.

עם טעמים: שָׁבַ֥ר יְהוָ֖ה מַטֵּ֣ה רְשָׁעִ֑ים שֵׁ֖בֶט מֹשְׁלִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שבר ה' מטה רשעים" - שהיה מכה עמים בעברה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"שבר ה'", שברו בהשגחה.

"מטה רשעים", הם הנוגשים והשוטרים הלוחצים את העם, "ושבט מושלים" הוא המושל בעצמו. ומבאר נגד מטה רשעים:


ביאור המילות

"מטה, שבט". בארתי למעלה (י' ה'), שבט הוא המושל, ומטה הוא הנוגש על ידו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שבט וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"מטה רשעים" - רצה לומר העם שהיו מכים באומות כמטה הזה