כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועלליהם ירטשו לעיניהם ישסו בתיהם ונשיהם תשגלנה [תשכבנה]

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעֹלְלֵיהֶם יְרֻטְּשׁוּ לְעֵינֵיהֶם יִשַּׁסּוּ בָּתֵּיהֶם וּנְשֵׁיהֶם תשגלנה [תִּשָּׁכַבְנָה].

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעֹלְלֵיהֶ֥ם יְרֻטְּשׁ֖וּ לְעֵינֵיהֶ֑ם יִשַּׁ֙סּוּ֙ בָּתֵּיהֶ֔ם וּנְשֵׁיהֶ֖ם תשגלנה תִּשָּׁכַֽבְנָה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירוטשו" - יתבקעו וכן נערים תרטשנה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ירטשו" - ענין בקיעה וכן אם על בנים רטשה (הושע י)

"ישסו" - ענין בזה ושלל

"תשגלנה" - מלשון משגל ומשכב 

מצודת דוד

"ישסו בתיהם" - יבוזו וישללו בתיהם ויאנסו נשיהם

"ועולליהם" - קטניהם יתבקעו לעיניהם ואין לאל ידם למחות

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועלליהם", גם זה מוסב על הגרים בבבל מארצות אחרות, עולליהם אשר לא יוכלו לברוח עמהם ירוטשו אל הקירות לעיניהם באכזריות וישסו בתיהם וישכבו עם נשיהם. (ובזה אין כפל ענין במה שכפל דבר זה בפסוק י"ח, כי שם מדבר מבני בבל עצמם):

ביאור המילות

"ירטשו". לא נמצא רק על פגר אדם, וענינו העברת הצורה עד שלא יוכרו האיברים: