מ"ג ישעיהו יג טו


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כל הנמצא ידקר וכל הנספה יפול בחרב

מנוקד: כָּל הַנִּמְצָא יִדָּקֵר וְכָל הַנִּסְפֶּה יִפּוֹל בֶּחָרֶב.

עם טעמים: כָּל־הַנִּמְצָ֖א יִדָּקֵ֑ר וְכָל־הַנִּסְפֶּ֖ה יִפּ֥וֹל בֶּחָֽרֶב׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל הנמצא" - בחוץ ידקר

"וכל הנספה" - על בני העיר להיות נקלט עמהם במצור יפול בחרב כשתלכד העיר נספה לשון ספות הרוה (דברים כד) ספו שנה על שנה (לקמן כט) ספו על זבחיכם (ירמיהו ז) (ארקוייליי"ר בלע"ז)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כל הנמצא", הטעם שאיש אל עמו יפנו כי יירא לנוס לארצו בדד, כי כל הנמצא יחידי בדרך ידקר, והטעם שאיש אל ארצו ינוסו, ולא יתחברו עם בני בבל להלחם נגד האויב, כי כל הנספה אל צבא המלחמה יפול בחרב:


ביאור המילות

"הנספה". שרשו ספה ושתי הוראות לו, כליה, ויש נספה בלא משפט, תוספת, ספו שנה על שנה, הא' משתתף עם סוף מנע"ו, יחדו יסופו, יבא סופם וקצם. הב', עם יסף מנפ"י. ומתמצעים, במה שמשמשים דבר והפוכו, וענינו פה על הנוסף על אנשי המלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וכל הנספה" - כל הנוסף על בני העיר להיות עמהם יפול בחרב והוא כפל ענין במ"ש

"כל הנמצא" - כי כל הנמצא בתוכה ידקר בחרב ואם הוא מעם נכרי

מצודת ציון

"ידקר" - ענין נעיצה ותחיבת חרב בגוף כמו והביטו אלי את אשר דקרו (זכריה יב)