כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כל הנמצא ידקר וכל הנספה יפול בחרב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כָּל הַנִּמְצָא יִדָּקֵר וְכָל הַנִּסְפֶּה יִפּוֹל בֶּחָרֶב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כׇּל־הַנִּמְצָ֖א יִדָּקֵ֑ר וְכׇל־הַנִּסְפֶּ֖ה יִפּ֥וֹל בֶּחָֽרֶב׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל הנמצא" - בחוץ ידקר "וכל הנספה" - על בני העיר להיות נקלט עמהם במצור יפול בחרב כשתלכד העיר נספה לשון ספות הרוה (דברים כד) ספו שנה על שנה (לקמן כט) ספו על זבחיכם (ירמיהו ז) (ארקוייליי"ר בלע"ז)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ידקר" - ענין נעיצה ותחיבת חרב בגוף כמו והביטו אלי את אשר דקרו (זכריה יב

מצודת דוד

"וכל הנספה" - כל הנוסף על בני העיר להיות עמהם יפול בחרב והוא כפל ענין במ"ש

"כל הנמצא" - כי כל הנמצא בתוכה ידקר בחרב ואם הוא מעם נכרי

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל הנמצא", הטעם שאיש אל עמו יפנו כי יירא לנוס לארצו בדד, כי כל הנמצא יחידי בדרך ידקר, והטעם שאיש אל ארצו ינוסו, ולא יתחברו עם בני בבל להלחם נגד האויב, כי כל הנספה אל צבא המלחמה יפול בחרב:

ביאור המילות

"הנספה". שרשו ספה ושתי הוראות לו, כליה, ויש נספה בלא משפט, תוספת, ספו שנה על שנה, הא' משתתף עם סוף מנע"ו, יחדו יסופו, יבא סופם וקצם. הב', עם יסף מנפ"י. ומתמצעים, במה שמשמשים דבר והפוכו, וענינו פה על הנוסף על אנשי המלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו: