מ"ג ישעיהו ג כה


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: מתיך בחרב יפלו וגבורתך במלחמה

מנוקד: מְתַיִךְ בַּחֶרֶב יִפֹּלוּ וּגְבוּרָתֵךְ בַּמִּלְחָמָה.

עם טעמים: מְתַ֖יִךְ בַּחֶ֣רֶב יִפֹּ֑לוּ וּגְבוּרָתֵ֖ךְ בַּמִּלְחָמָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מתיך" - גבוריך מתי מלחמותיך היוצאים בצבא במניין

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מתיך" את ציון ! אנשיך החלושים "יפלו בחרב" אויב בביתם, והגבורים יפלו בשדה המלחמה, (ותפס שם המקרה "וגבורתך", לאמר כי לא יפלו במלחמה כגבורים המחרפים נפשם ביום קרב, שהם יפלו אבל גבורתם תקום לעד וזכר לדור אחרון, כי הם יפלו כחלשים רכי לב, עד שגם גבורתך, היינו הגבורה עצמה תפול ג"כ במלחמה, כי שם יראו כי אין גבורה אתך ליום קרב):


ביאור המילות

"מתיך". מתים הם החלושים, וההבדל בין חרב ומלחמה מבואר וכן לקמן (כ"ב ב'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וגבורתך" - הגבורים שבך אשר לא ימסרו עצמן לחרב האויב ויצאו למולם למלחמה עכ"ז שמה במלחמה יפלו בחרב כי האויב יתגבר עליהם

"מתיך" - אנשיך יפלו בחרב האויב

מצודת ציון

"מתיך" - אנשיך כמו מתי מספר (בראשית לד)