מ"ג ישעיהו ג ח


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כי כשלה ירושלם ויהודה נפל כי לשונם ומעלליהם אל יהוה למרות עני כבודו

מנוקד: כִּי כָשְׁלָה יְרוּשָׁלַ‍ִם וִיהוּדָה נָפָל כִּי לְשׁוֹנָם וּמַעַלְלֵיהֶם אֶל יְהוָה לַמְרוֹת עֵנֵי כְבוֹדוֹ.

עם טעמים: כִּ֤י כָשְׁלָה֙ יְר֣וּשָׁלַ‍ִ֔ם וִיהוּדָ֖ה נָפָ֑ל כִּֽי־לְשׁוֹנָ֤ם וּמַֽעַלְלֵיהֶם֙ אֶל־יְהוָ֔ה לַמְר֖וֹת עֵנֵ֥י כְבוֹדֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי כשלה ירושלים" - כולם חסירים ונפולים ואין עוזר זה לזה ולמה כי מאנו לשמוע ועתה כולם מכעיסים

"כי לשונם ומעלליהם אל ה'" - לנגדו להכעיסו

"למרות עיני כבודו" - להקניט לפני כבודו ד"א עניני כבודו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי כשלה ירושלם". עיר הממלכה, ועי"כ כל "יהודה נפל", כי יפלו המתנהלים עת יכשל המנהל.

"כי לשונם", הנה במצות שבין אדם למקום היו צבועים, לובשים אדרת שער למען כחש כאילו הם עובדים את ה', אומר מה "שבלשונם ובמעלליהם" בגלוי ירמו כי הם "אל ה'", ועובדים אותו, מה יועילו בזה אחר שלבם לא נכון עמו הלא זה רק, "למרות עיני כבודו", בזה ימרו כבוד עיני השגחתו כאילו כעיני בשר עיניו הבלתי צופה תעלומות לב. זאת שנית כי גם את בני אדם לא יוכלו לרמאות בזה, כי הלא:


ביאור המילות

"עיני כבודו". כבוד עיניו, או כי עינים שהם כלים גשמיים לא יתיחסו לעצם הנשגב, אבל יתיחסו העינים לכבודו, כי כבודו הוא המלא עולם כמו שת"א בכל מקום יקריה דה':

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"למרות עיני כבודו" - ר"ל שאומרים שעיני המקום המה מחולפים מעיני האדם כי לא יביט ולא ישגיח במעשה הבריות

"אל ה'" - ר"ל להקניט אותו

"כי כשלה" - במרבית העוני

מצודת ציון

"ומעלליהם" - ומעשיהם

"למרות" - כמו להמרות והוא מלשון תמורה וחלוף