מ"ג ירמיהו נא יב

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אל חומת בבל שאו נס החזיקו המשמר הקימו שמרים הכינו הארבים כי גם זמם יהוה גם עשה את אשר דבר אל ישבי בבל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֶל חוֹמֹת בָּבֶל שְׂאוּ נֵס הַחֲזִיקוּ הַמִּשְׁמָר הָקִימוּ שֹׁמְרִים הָכִינוּ הָאֹרְבִים כִּי גַּם זָמַם יְהוָה גַּם עָשָׂה אֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר אֶל יֹשְׁבֵי בָבֶל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֶל־חוֹמֹ֨ת בָּבֶ֜ל שְׂאוּ־נֵ֗ס הַחֲזִ֙יקוּ֙ הַמִּשְׁמָ֔ר הָקִ֙ימוּ֙ שֹֽׁמְרִ֔ים הָכִ֖ינוּ הָאֹֽרְבִ֑ים כִּ֚י גַּם־זָמַ֣ם יְהֹוָ֔ה גַּם־עָשָׂ֕ה אֵ֥ת אֲשֶׁר־דִּבֶּ֖ר אֶל־יֹשְׁבֵ֥י בָבֶֽל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם זמם ה'" - זה ימים רבים

"גם עשה" - את מזימתו דרך המקרא לדבר שני גמין זה אחר זה ועל ידי האחרון בא הראשון

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אל חומת בבל שאו נס" להלחם אל החומה, "החזיקו המשמר" בל יפלו הגבורים על המחנה מן החומה, ואח"כ "הקימו שומרים" רבים בכל סביבות החומה שלא יברח האיש "והכינו הארבים" להכרית את הבורחים והמתחבאים, "כי גם זמם" מה שזמם כבר עשה ויצא לפועל:


ביאור המילות

"המשמר, שומרים". המשמר מקום קבוע המיוחד ששם יעמדו למשמר תמיד, ושומרים יחידים ההולכים סביב לשמור, והאורבים יארבו בשדה או במסתר:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אל העיר" - על יושבי בבל

"כי גם זמם" - ר"ל כמו שחשב ה' לעשות כן גם עשה וגו'

"הכינו האורבים" - להסתר במקום מחבואה לארוב על היוצאים מן העיר

"הקימו שומרים" - הדרך להעמיד שומרים בלילה לבל יצאו מן העיר פתאום ויכו בהם

"החזיקו המשמר" - דרך הצרים על העיר להעמיד משמרות שילחם כל אחד בזמנו ואמר החזיקו המשמר ולא תעברו המועד הקבוע

"שאו נס" - הרימו נס לרמז להתאסף ולבוא למלחמה אל חומות בבל

מצודת ציון

"שאו" - הרימו

"נס" - כלונס ארוך ומפה בראשו

"החזיקו" - ענין אחיזה

"המשמר" - דבר המוטל על הרבה בני אדם לעשות כל אחד בזמנו קרוי משמר וכן משמרות כהונה ולויה

"זמם" - ענין מחשבה