מ"ג ירמיהו מט כט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אהליהם וצאנם יקחו יריעותיהם וכל כליהם וגמליהם ישאו להם וקראו עליהם מגור מסביב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אָהֳלֵיהֶם וְצֹאנָם יִקָּחוּ יְרִיעוֹתֵיהֶם וְכָל כְּלֵיהֶם וּגְמַלֵּיהֶם יִשְׂאוּ לָהֶם וְקָרְאוּ עֲלֵיהֶם מָגוֹר מִסָּבִיב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אׇהֳלֵיהֶ֤ם וְצֹאנָם֙ יִקָּ֔חוּ יְרִיעוֹתֵיהֶ֧ם וְכׇל־כְּלֵיהֶ֛ם וּגְמַלֵּיהֶ֖ם יִשְׂא֣וּ לָהֶ֑ם וְקָרְא֧וּ עֲלֵיהֶ֛ם מָג֖וֹר מִסָּבִֽיב׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מגור" - אמאשמנ"ט בלע"ז ל"א לשון יראה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אהליהם" בתוך כך יאמר, הלא הם שוכני אהלים וכשירגישו שהאויב בא הלא יסעו עם אהליהם למקום אחר, כדרך שוכני אהלים שא"א שהאויב ישיג אותם באשר כשמרגישים שהאויב בא ישנו את מקומם, וז"ש הלא בני קדם "יקחו אהליהם וצאנם ויריעותם וכל כליהם?" והלא "גמליהם" המה "ישאו להם" את כל אשר להם ממקום זה אל מקום אחר, "וקראו עליהם" שיקראו ויכריזו כי "מגור מסביב" ועי"כ ינוסו כולם:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וקראו וגו'" - מכל סביבותם יקראו אליהם פחד ר"ל יפחידו אותם מכל עבר

"ישאו להם" - יקחו לעצמם

"יריעותיהם" - יריעות האהלים וכפל הדבר במ"ש

"אהליהם" - כי אין להם בתים לשבת והם שוכני מדבריות באהלים

מצודת ציון

"יריעותיהם" - מלשון יריעה ווילון

"ישאו" - יקחו

"מגור" - ענין פחד