מ"ג ירמיהו מח א

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
למואב כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הוי אל נבו כי שדדה הבישה נלכדה קריתים הבישה המשגב וחתה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לְמוֹאָב כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הוֹי אֶל נְבוֹ כִּי שֻׁדָּדָה הֹבִישָׁה נִלְכְּדָה קִרְיָתָיִם הֹבִישָׁה הַמִּשְׂגָּב וָחָתָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לְמוֹאָ֡ב כֹּה־אָמַר֩ יְהֹוָ֨ה צְבָא֜וֹת אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל ה֤וֹי אֶל־נְבוֹ֙ כִּ֣י שֻׁדָּ֔דָה הֹבִ֥ישָׁה נִלְכְּדָ֖ה קִרְיָתָ֑יִם הֹבִ֥ישָׁה הַמִּשְׂגָּ֖ב וָחָֽתָּה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המשגב" - שם מקום

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כה אמר ה' אלהי ישראל" כי חורבן מואב היה על שהרעו לישראל, "הוי אל נבו" וכו':


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הובישה וגו'" - כאשר נלכדה קריתים נתביישה מאד

"הוי אל נבו" - יללה יהיה אל נבו

"למואב" - ר"ל על מואב אמר כה אמר ה' וגו'

מצודת ציון

"הוי" - ענין יללה

"נבו קריתים המשגב" - שמות מקומות

"וחתה" - ענין פחד ושבר כמו ואל תחת (לעיל מ"ו)