מ"ג ירמיהו יז ח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא [יראה] כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל מַיִם וְעַל יוּבַל יְשַׁלַּח שָׁרָשָׁיו וְלֹא ירא [יִרְאֶה] כִּי יָבֹא חֹם וְהָיָה עָלֵהוּ רַעֲנָן וּבִשְׁנַת בַּצֹּרֶת לֹא יִדְאָג וְלֹא יָמִישׁ מֵעֲשׂוֹת פֶּרִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהָיָ֞ה כְּעֵ֣ץ ׀ שָׁת֣וּל עַל־מַ֗יִם וְעַל־יוּבַל֙ יְשַׁלַּ֣ח שׇׁרָשָׁ֔יו וְלֹ֤א ירא יִרְאֶה֙ כִּי־יָ֣בֹא חֹ֔ם וְהָיָ֥ה עָלֵ֖הוּ רַעֲנָ֑ן וּבִשְׁנַ֤ת בַּצֹּ֙רֶת֙ לֹ֣א יִדְאָ֔ג וְלֹ֥א יָמִ֖ישׁ מֵעֲשׂ֥וֹת פֶּֽרִי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא יראה" - העץ כי יבא חום

"בצורת" - ל' רעב (פאמצ"א בלע"ז) ל"א בצורת ל' מבצר וכן חברו מנחם

"לא ידאג" - לא יפחד

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"והיה", וזה דומה "כעץ השתול על מים ושולח שרשיו על יובל" מקום יבול ופרי, שזה "לא יירא" בין מרעות מתמידות "כי יבא חום" שיכמוש עלי האילן, ובין מרעות בלתי מתמידות "שבשנת בצורת" שאין שם גשמים "לא ידאג" כי גם אז יעשה פרי, ר"ל שלא יחסר לו עשרו וקניניו שהם העלים, ולא חייו ובניו שהם הפרי, (ותפס לשון לא ידאג על צד המליצה, כי האדם אסור לשמש מטתו בשני רעבון כאילו דואג אז מעשות פרי, אבל הוא לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי גם בשנת בצורת):


ביאור המילות

"יובל". בא על המים, פלגים יבלי מים (ישעיה ל' כ"ה), כערבים על יבלי מים (שם מ"ד ד'). וי"ל שפי' מים המוכנים להפריא הצמחים ולתת יבולם, ומשתתף עם יבול שמורה על הפראה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ולא ימיש" - לא יסור מלגדל פירות ור"ל וכן יהיה הבוטח בה' שלא יחסר לו שום דבר ולא ידאג מהצרות המתרגשות בעולם

"ובשנת בצורת" - בשנה שיהיה מניעת גשמים לא ידאג הוא רצה לומר לא יזיק לו

"והיה עלהו רענן" - העלים שבו יהיו רטובים

"ולא יראה" - ר"ל לא ירגיש כשיבוא חום ושרב הואיל והוא נטוע אצל המים המלחלחים אותו

"והיה כעץ שתול" - יהיה ממולא בטוב כאילן הנטוע אצל המים ושרשיו מתפשטים אצל פלגי מים

מצודת ציון

"שתול" - נטוע כמו שתולים בבית ה' (תהלים צב)

"יובל" - פלגי מים כמו על יבלי מים (ישעיהו מד)

"ישלח" - ענין התפשטות וכן תשלח קציריה (תהלים פ)

"חום" - מלשון חמימות

"עלהו" - העלין

"רענן" - ענין לחות

"בצורת" - ענין מניעת הגשמים וכן על דברי הבצרות (לעיל יד)

"ידאג" - מלשון דאגה

"ימיש" - ענין הסרה כמו לא ימיש עמוד הענן (שמות יג)

<< · מ"ג ירמיהו · יז · ח · >>