<< · מ"ג ירמיהו · יז · ט · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עקב הלב מכל ואנש הוא מי ידענו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עָקֹב הַלֵּב מִכֹּל וְאָנֻשׁ הוּא מִי יֵדָעֶנּוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עָקֹ֥ב הַלֵּ֛ב מִכֹּ֖ל וְאָנֻ֣שׁ ה֑וּא מִ֖י יֵדָעֶֽנּוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עקוב הלב" - מלא תואנה ועקובה מכל רעה

"ואנוש" - לשון חולי וחליו הוא זה

"מי ידענו" - הוא סבור מי ידענו אני ה' חוקרו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עקוב" - ענין עקום ועוות וכן כל אח עקוב יעקוב (לעיל ט)

"ואנוש" - ענין מכאוב חזק כמו אנוש חצי (איוב לד

מצודת דוד

"עקוב הלב" - עם כי לב האדם הוא מעוקם ומעוות יותר מכל איבריו ויש לו מכאוב חזק ר"ל דעה נפסדת לחשוב מי הוא היודע תעלומות לבי אם הוא בוטח באמת או לא

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עקב", ר"ל ואם תשאל הלא ראינו שיש בוטחים בה' ובלתי מצליחים, ע"ז משיב שתי תשובות:
  • שיש בוטח בנגלה ולא במצפונו, כי צריך שיהיה הבטחון בלב שלם, לא במרמה כי "הלב עקב מכל",
  • כל הציורים הרעים והמדות הרעות אורבים על הלב שהוא כח הממשלה אשר בנפש ומעלים אליו ציורים רעים לכל עון ולכל חטאת, "ואנוש הוא" והלב עצמו לב אנושי המוכן להתהפך בכל רגע ורגע לפי הציורים שימשלו אז בנפש,

"ומי ידענו", שאם ידמה לך מנגלהו שהוא בוטח בה' אינך יודע מחשבותיו, אבל

ביאור המילות

"עקוב". נרדף עם מארב, וגדרו שמסבב את הנארב בתחבולותיו (ישעיהו מ ד). ור"ל הלב מסובב מכל רע, ומלת "אנוש" מענין איש ואנוש:
 

<< · מ"ג ירמיהו · יז · ט · >>