<< · מ"ג ירמיהו · ה · ג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יהוה עיניך הלוא לאמונה הכיתה אתם ולא חלו כליתם מאנו קחת מוסר חזקו פניהם מסלע מאנו לשוב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יְהֹוָה עֵינֶיךָ הֲלוֹא לֶאֱמוּנָה הִכִּיתָה אֹתָם וְלֹא חָלוּ כִּלִּיתָם מֵאֲנוּ קַחַת מוּסָר חִזְּקוּ פְנֵיהֶם מִסֶּלַע מֵאֲנוּ לָשׁוּב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יְהֹוָ֗ה עֵינֶ֘יךָ֮ הֲל֣וֹא לֶאֱמוּנָה֒ הִכִּ֤יתָה אֹתָם֙ וְֽלֹא־חָ֔לוּ כִּלִּיתָ֕ם מֵאֲנ֖וּ קַ֣חַת מוּסָ֑ר חִזְּק֤וּ פְנֵיהֶם֙ מִסֶּ֔לַע מֵאֲנ֖וּ לָשֽׁוּב׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

יְיָ הֲלָא גְלֵי קָדָמָךְ לְאוֹטָבָא לְעָבְדֵי הֵימְנוּתָא רַשִׁיעַיָא אַלְקֵיָתָא יַתְהוֹן וְלָא תָבוּ שֵׁיצֵיתִינוּן סָרִיבוּ לְקַבָּלָא אוּלְפַן אַתְקִיפוּ אַפֵּיהוֹן מִטִינָרָא מְסָרְבִין לְמֵיתַב:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' עיניך" - הלא הם בעלי אמונה להטיב ולמה בגדו אלה בך ואין מבקשין אמונה

"הכיתה אותם" - ולא נעשו חולים על המכה לשום על לבם לשוב מרעתם

"קחת" - כמו לקחת

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עיניך" - ר"ל השגחתך

"לאמונה" - ענין דבר המתקיים וכן יתד במקום נאמן (ישעיהו כב)

"חלו" - מלשון חולי

"כליתם" - מלשון כליון

"מאנו" - מלשון מיאון 

מצודת דוד

"חזקו פניהם מסלע" - הקשו פניהם יותר מן הסלע ר"ל לא נכנעו אבל העיזו פניהם וממאנים לשוב

"כליתם" - הבאתם קרוב אל הכליון ועכ"ז ממאנים לקחת מוסר

"ולא חלו" - לא נעשו חולים מן ההכאה ר"ל לא הרגישו שבא עליהם לעורר לבם לתשובה

"הכיתה אותם" - בהשגחתך הכית אותם למען יווסרו לטוב להם

"עיניך הלא לאמונה" - הוא מאמר הנביא אל מול ה' לומר הנה השגחתך בהם הלא היא על דבר המתקיים ולא על דבר בטל שאין בו תועלת

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה'", אלה דברי הנביא, (ומפה עד פסוק ז' הוא מאמר מוסגר) הנביא השיב אל ה', הלא מה שאתה מעניש אותם ושולח אותי אליהם עיקר תכליתך הוא שישובו בתשובה. ועיקר הקוטב היא האמונה שאם אין מאמינים שאתה המעניש ואתה השולח העונש והשליחות הוא בחנם, וז"ש "עיניך הלא הם רק לאמונה" רק היא התכלית שאליה תשקפנה עיניך. וא"כ ראוי שתבחר באמצעיים להשיג התכלית הזה, כי העונש והתוכחה לא יפעלו מאומה, כי הלא תחלה "הכיתה אותם" כאשר ייסר איש בנו "ולא חלו" ולא הרגישו, ואח"ז "כליתם" בכליון עד שחלו והרגישו, ובכ"ז "מאנו קחת מסר" (ודומה כמליצה זו בישעיה (מ"ב כ"ה) ותלהטהו מסביב ולא ידע ותבער בו ולא ישים על לב), גם דברי הנביאים אין מועילים, כי "חזקו פניהם מסלע" נגדם "ומאנו לשוב", אבל בכל זה

 

<< · מ"ג ירמיהו · ה · ג · >>