מ"ג ירמיהו ב כא

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואנכי נטעתיך שרק כלה זרע אמת ואיך נהפכת לי סורי הגפן נכריה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאָנֹכִי נְטַעְתִּיךְ שֹׂרֵק כֻּלֹּה זֶרַע אֱמֶת וְאֵיךְ נֶהְפַּכְתְּ לִי סוּרֵי הַגֶּפֶן נָכְרִיָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאָֽנֹכִי֙ נְטַעְתִּ֣יךְ שׂוֹרֵ֔ק כֻּלֹּ֖ה זֶ֣רַע אֱמֶ֑ת וְאֵיךְ֙ נֶהְפַּ֣כְתְּ לִ֔י סוּרֵ֖י הַגֶּ֥פֶן נׇכְרִיָּֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַאֲנָא קַיֵמְתְּכוֹן קָדָמַי כְּמִנְצַב גַפְנָא בְּחִירָא כּוּלְכוֹן עָבְדֵי קְשׁוֹט וְאֵיכְדִין אִשְׁתַּנֵתוּן קֳדָמַי בְּעוֹבָדֵיכוֹן מְקַלְקְלַיָא סְטֵיתוּן מִבָּתַר פּוּלְחָנִי הֲוֵיתוּן כְּגֶפֶן דְלֵית בֵּיהּ הֲנָאָה:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נטעתיך שורק" - שורק הוא זמורות גפן טוב כלומר בני אבות כשרים וצדיקים ומדרשו נטעתיך שורק הוספתי לך על שבע מצות של בני נח שש מאות ושש כמנין שורק

"סורי" - (דישטוזלטויר"ש בלע"ז)

"הגפן נכריה" - הצומחות ביערים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ואנכי" הנה היה דרכם להבריך בגפן הגרוע יחור וזמורה ממין השורק כדי שישבח הגפן, ובזה הגם שעי"כ הטיב בפריה מ"מ נגרע במה שהוא בלתי זרע אמת, רצוני כי הזרע שהוא ההברכה (שהוא נקרא זריעה אצל האילנות) אינו אמת רק שקר ממין זר, ועי"כ לא יוכל לגדל בדומה כי הכלאים לא יפרו ממינם כידוע. אבל "אנכי נטעתיך" בב' מעלות,

  • א) "שורק", שהוא גפן מובחר,
  • ב) שלא היה זה ע"י הברכה ממין זר רק "כלו זרע אמת, ואיך נהפכת" בשני אלה לגרוע, כי אתה לא שורק רק "סורי הגפן", ולא זרע אמת רק זרע "נכריה", באופן שהבריכו בהגפן השורק זמורה של סורי הגפן עד שהוא מקולקל משני פנים. והנמשל שהשם נטעם שיהיו מובדלים מן העמים, ובכ"ז יהיו מוצלחים בעצמם והם התערבו בעמים אחרים ואבדו צורת האומה הקדושה, ובכ"ז לא לבד שלא הרויחו בזה עושר והצלחה רק עי"כ נתדלדלו וירדו מטה מטה:


ביאור המילות

"שורק". גפן בעל שריגים (ישעיה ה' ב') והוא מין גפן מובחן מסתעף לענפים, וכתב הר"י בן גאות שהוא מין הטוב מן הגפנים שלא ימצא חרצן בענבים, והפוכו הוא "סורי הגפן", שמלת סר בא גם על הקלקול, סרת טעם (משלי י"א), סר סבאם (הושע ד'), ותארי העי"ן יבואו לפעמים בשורק כמו שובי מלחמה, זרע אמת, כבר בארתי בס' התו"ה (קדושים סי' מ"ט וסי' נ"ט) ששם ופעל זרע כשבא באילנות בא על ההרכבה שמרכיב אילן באילן, וזרע אמת הוא אם מרכיב מין במינו, והפוכו הוא "נכריה" שהורכב במין נכרי:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואנכי נטעתיך שורק" - מתחילה נטעתיך מענפי גפן משובח וחוזר ומפרש הכל מזרע אמת הם אברהם יצחק ויעקב וא"כ ראוי היית להיות כמוהם ואיך נהפכת למולי להיות בדים רעים המוסרים מן הגפן אשר כל אחת נכריה וזרה מן הנטיעה ולא תשוה אליה

מצודת ציון

"שורק" - זמורות משובחים וכן ויטעהו שורק (ישעיהו ה)

"סורי" - מלשון הסרה והפלה

"נכריה" - זרה

<< · מ"ג ירמיהו · ב · כא · >>