מ"ג ירמיהו ב כב


<< · מ"ג ירמיהו · ב · כב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך ברית נכתם עונך לפני נאם אדני יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי אִם תְּכַבְּסִי בַּנֶּתֶר וְתַרְבִּי לָךְ בֹּרִית נִכְתָּם עֲו‍ֹנֵךְ לְפָנַי נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֤י אִם־תְּכַבְּסִי֙ בַּנֶּ֔תֶר וְתַרְבִּי־לָ֖ךְ בֹּרִ֑ית נִכְתָּ֤ם עֲוֺנֵךְ֙ לְפָנַ֔י נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יֱהֹוִֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אֲרֵי אִם תְּדַמִין לְאִתְנַקְאָה מֵחוֹבַיִךְ כְּמָא דִמְנַקַן בְּנִתְרָא וּמְחַוְרִין בְּבוֹרִיתָא הָא כְרוֹשָׁם כִּתְמָא דְלָא דְכֵי כֵּן סַגִיאוּ חוֹבַיִךְ קָדָמַי אֲמַר יְיָ אֱלֹהִים:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בנתר" - מין אדמה שחפין ושפין בה את הבגדים

"בורית" - נקיון כמו ובר לבב (תהלים כד) ויש לועזים בורית (שאבו"ן בלע"ז)

"נכתם עונך" - הא כרושם כתמא דלא דכי כן סגיאו חוביך קדמי

"כתם" - (סאק"א בלע"ז)

"עונך" - על עון העגל נאמר שהוא קיים לעולם כמו שנאמר וביום פקדי ופקדתי עליהם (שמות לב) כל פקידות הבאות על ישראל יהיה מקצת עון העגל בהם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותרבי לך בורית" - תרבי לעצמך בורית לצחצח עצמך ע"י ר"ל אף אם תראה לפני הבריות צדקות ומעש"ט הנה לא תועיל בזה כי עונך שאתה עושה בסתר נראה לפני ככתם כי לא העבירם הנתר והבורית כלומר הצדקה שאתה עושה לפני הבריות לא כפרו על העון שנסתר  

מצודת ציון

"תכבסי" - מלשון כיבוס ורחיצה

"בנתר" - מין אדמה רכה ומכבסין בו וכן חומץ על נתר (משלי כה)

"בורית" - שם עשב המנקה וכן וכבורית מכבסים (מלאכי ג)

"נכתם" - מלשון כתם ורושם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי", ר"ל מה "שתכבסי בנתר" להעביר ממך כתמי העונות שהוא מה שתאמרי אמתלאות לאמר לא חטאתי, הגם כי בזה "תרבי לך בורית", לך בפני עצמך העברת הכתמים ואת בר בעיניך כאילו לא חטאת, אבל עי"ז בעצמו "נכתם עונך לפני", כי בזה נשאר הכתם גדול בעיני ה' עד שנעשה מהחטא עון שמורה על קלקול השכל, אחר שתכפור בהכרח במצוה ובמצוה עליה. כי היודע שחטא הגם שהוא נכתם בפני עצמו אינו נכתם בעיני ה', כי בקל יתקבל בתשובה, לא כן הזכאי בעיני עצמו. ומפרש, כי.

ביאור המילות

"נתר", מן עפר המנקה את הכתם ואחריו "הבורית", כמ"ש בנדה (פ"ט מ"ו) ז' סימנים מעבירים על הכתם נתר ובורית, ושם (מ"ז) העבירן שלא כסדרן לא עשה כלום, ואמר אף שתעשה כסדרן נשאר הכתם:
 

<< · מ"ג ירמיהו · ב · כב · >>