מ"ג ירמיהו ב טז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גם בני נף ותחפנס [ותחפנחס] ירעוך קדקד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גַּם בְּנֵי נֹף ותחפנס [וְתַחְפַּנְחֵס] יִרְעוּךְ קָדְקֹד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
גַּם־בְּנֵי־נֹ֖ף ותחפנס וְתַחְפַּנְחֵ֑ס יִרְע֖וּךְ קׇדְקֹֽד׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אַף בְּנֵי מֵפִיס וְתַחְפַּנְחֵס יִקְטְלוּן גִבָּרָךְ וְיִבְזוּן נִכְסָךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם בני נוף ותחפנחס" - הם מצרים שאתם בוטחים עליהם לעזרה

"ירעוך קדקוד" - ל' רציצה כדמתרגמינן ורצוץ ורעעו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"גם", ולא זאת כי "גם בני נוף ותחפנחס" שלהם נתת שוחד שיבואו לעזור לך הלא גם הם "ירעוך קדקד", ואיך יהיה זה, אבל שימו לב כי זה לא מצד דרך העולם, רק.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"גם בני נוף ותחפנחס" - שהם מארץ מצרים אשר אתה בוטח בהם ותשאל מהם עזר גם המה ישברו אותך וחוזר ומפרש את הקדקוד ישברו וכאומר וכי זהו בעבור שנעזבו אל המקרים וכי מהראוי שיהיו נעזבים אל המקרים וכי המה כעבד או כיליד בית

מצודת ציון

"ירעוך" - ענין שבירה כמו ורעו דליותיו (לקמן יא)

"קדקד" - הוא אמצעית הראש יחולק שם השיער אילך ואילך

<< · מ"ג ירמיהו · ב · טז · >>