מ"ג יחזקאל לח כב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר אתו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְנִשְׁפַּטְתִּי אִתּוֹ בְּדֶבֶר וּבְדָם וְגֶשֶׁם שׁוֹטֵף וְאַבְנֵי אֶלְגָּבִישׁ אֵשׁ וְגָפְרִית אַמְטִיר עָלָיו וְעַל אֲגַפָּיו וְעַל עַמִּים רַבִּים אֲשֶׁר אִתּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְנִשְׁפַּטְתִּ֥י אִתּ֖וֹ בְּדֶ֣בֶר וּבְדָ֑ם וְגֶ֣שֶׁם שׁוֹטֵף֩ וְאַבְנֵ֨י אֶלְגָּבִ֜ישׁ אֵ֣שׁ וְגׇפְרִ֗ית אַמְטִ֤יר עָלָיו֙ וְעַל־אֲגַפָּ֔יו וְעַל־עַמִּ֥ים רַבִּ֖ים אֲשֶׁ֥ר אִתּֽוֹ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאֶתְפְּרַע מִנֵיהּ בְּמוֹתָא וּבִקְטָלָא וּמְטַר מִגְבַּר וְאַבְנֵי אֶלְגָבִישׁ אֶשְׁתָּא וְגוּפְרִיתָא אֶמְטַר עֲלוֹהִי וְעַל מַשִׁרְיָתֵיהּ וְעַל עַמְמִין סַגִיאִין דִי עִמֵיהּ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ואבני אלגביש" - אבני ברד המאירות כאבנים טובות ששמם גביש כענין שנאמר (איוב כ"ח) ראמות וגביש ורבותינו אמרו אל גב איש אבני ברד שהתחילו לירד על מצרים ועמדו באויר על גב האיש משה שהתפלל שלא ירדו כענין שנאמר (שמות ה) לא נתך ארצה לא הגיע לארץ

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ונשפטתי אתו" - אתווכח עמו בהבאת עליו דבר ושפיכת דם וגשם שוטף וגו' להומם ולאבדם וזה תחשב לויכוח כי בזה אודיע שפשעו בי

מצודת ציון

"ונשפטתי" - ענין ויכוח כמו כי באש ה' נשפט (ישעיהו סו)

"אלגביש" - אבני ברד דומות אל אבן יקר הנקרא גביש וכן ואתנה אבני אלגביש (לעיל יג)

"וגפרית" - שם המין הבוער

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק


"ונשפטתי אתו", מצייר שהתחלת המשפט יהיה "בדבר ובדם" שהם דברים טבעיים ורגילים, שיוכלו לתלות אותם במקרה ובטבע, כי כן דרך המלחמה שישפך דם הרבה ושיתפשט דבר מרוב ההרוגים והחללים, עז"א "ונשפטתי" בנפעל וכאילו ישפט עמהם, כי עדיין יכחישו ידו הגדולה, ואח"כ "גשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו" שזה עונשים שמימיים ונסיים, שניכר לכל כי אצבע אלהים הוא, ואז.