מ"ג יחזקאל לז כו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וכרתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם ונתתים והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְכָרַתִּי לָהֶם בְּרִית שָׁלוֹם בְּרִית עוֹלָם יִהְיֶה אוֹתָם וּנְתַתִּים וְהִרְבֵּיתִי אוֹתָם וְנָתַתִּי אֶת מִקְדָּשִׁי בְּתוֹכָם לְעוֹלָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְכָרַתִּ֤י לָהֶם֙ בְּרִ֣ית שָׁל֔וֹם בְּרִ֥ית עוֹלָ֖ם יִהְיֶ֣ה אוֹתָ֑ם וּנְתַתִּים֙ וְהִרְבֵּיתִ֣י אוֹתָ֔ם וְנָתַתִּ֧י אֶת־מִקְדָּשִׁ֛י בְּתוֹכָ֖ם לְעוֹלָֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאֶגְזַר לְהוֹן קְיַם שְׁלָם קְיַם עֲלַם יְהֵי עִמְהוֹן וֶאֱבָרְכִינוּן וְאַסְגֵי יַתְהוֹן וְאֶתֵּן יַת מַקְדְשִׁי בֵּינֵיהוֹן לַעֲלָם:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(כו-כז-כח) "וכרתי להם ברית שלום" זה כולל אם השלום שבין ה' ובין ישראל, שלא יחטאו עוד ולא יסתיר פנים מהם, אם השלום בין העם, אם השלום לכ"א בגוף ובנפש ובנכסים, וברית הזה "יהיה ברית עולם ונתתים", ר"ל ונתתי להם את הברית שלום, כמ"ש הנני נותן לו את בריתי שלום, שיש הבדל בין הברית הנכרת, ובין הברית הניתן, הברית הנכרת החיוב הוא משני הצדדים, והברית הניתן החיוב הוא רק מצד הנותן שיקיים הברית בכל אופן ובלי שום תנאי, שעז"א בפנחס והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, ועי"כ "והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם". והוא ע"ד מ"ש בירמיה (סי' ג') והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההמה לא יאמרו עוד ארון ברית ה' וכו' ביום הוא יקראו לירושלים כסא ה', כי ברבות ישראל בריבוי מופלגת תהיה השכינה על ישראל ולא יצטרכו לקדושת הארון והמקדש, והנה קדושת המקדש שמצייר שה' ושכינתו מצמצם א"ע בתוך נקודה מצומצם בין שני בדי הארון מורה האהבה שבינו עם ישראל כמ"ש כד רחימתין עזיזא וכו', אמנם שתהיה שכינת ה' על ישראל עד שהם יהיו המרכבה לשכינתו מציון גודל מעלת ישראל, וז"ש "ונתתי מקדשי בתוכם והיה משכני עליהם" שיהיה שני הדברים המקדש בתוך ושכינת ה' עליהם על כל ישראל, עד שהם בפ"ע לא יצטרכו לקדושת המקדש שהם בעצמם יהיו הבדים והארון והקדש והמקדש שישכון ה' עליהם בקדש והמקדש שיהיה בתוך בין נחלת השבטים (כמ"ש ביחזקאל סי' מ"ח) יהיה רק "שידעו הגוים שה' מקדש ישראל" במה "שיהיה מקדשי בתוכם", והנה המשכן עליהם הוא מצד כחם ואיתערותא דלתתא בלי עזר אלהי, והמקדש בתוכם הוא מצד עזר אלהי שמקדש אותם, וידעו הגוים כי אני ה' מקדש את ישראל ע"י המקדש שבתוכם, והבן:


ביאור המילות

"ונתתים". נתתי להם את הברית:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ברית שלום" - שישבו בארצם בשלום והברית הזה יהיה עמהם עד עולם

"ונתתים" - ר"ל אתן אותם במקומם ולא יזוזו משם

"לעולם" - ולא תחרב עוד