מ"ג יחזקאל לו כ


<< · מ"ג יחזקאל · לו · כ · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמר להם עם יהוה אלה ומארצו יצאו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּבוֹא אֶל הַגּוֹיִם אֲשֶׁר בָּאוּ שָׁם וַיְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי בֶּאֱמֹר לָהֶם עַם יְהוָה אֵלֶּה וּמֵאַרְצוֹ יָצָאוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּב֗וֹא אֶל־הַגּוֹיִם֙ אֲשֶׁר־בָּ֣אוּ שָׁ֔ם וַֽיְחַלְּל֖וּ אֶת־שֵׁ֣ם קׇדְשִׁ֑י בֶּאֱמֹ֤ר לָהֶם֙ עַם־יְהֹוָ֣ה אֵ֔לֶּה וּמֵאַרְצ֖וֹ יָצָֽאוּ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וַעֲלוּ לְבֵינֵי עַמְמַיָא דְאִתְגְלִיאוּ לְתַמָן עַל דַאֲחִילוּ יַת שְׁמָא דְקוּדְשִׁי בִּדְאָמְרִין לְהוֹן אִם עַמֵיהּ דַייָ אִלֵין וְאֵיכְדֵין מֵאַרְעָא בֵּית שְׁכִינְתֵּיהּ גְלוֹ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבוא" - לפי שאמר בית ישראל בראש הפרשה קרא כל הפרשה בלשון יחיד ומדרש אגדה הקב"ה בא עמהם בגולה והטה אוזן מה היו אומרים השבאין הרי אלו עם ה' ולא היה לו יכולת להצילן במדרש איכה רבתי "ויחללו את שם קדשי" - השפילו את כבודי ומהו החילול באמור אויביהם עליהם עם ה' אלה ומארצו יצאו ולא היה יכולת בידו להציל את עמו ואת ארצו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויבוא אל הגוים" - וכאשר בא אל הגוים שגלו ביניהם נתחלל על ידיהם שם קדשי כי הגוים ההם אמרו עליהם הנה עם ה' אלה ועכ"ז יצאו מארצו ומבלתי יכולת לא השאירם בארצו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבוא אל הגוים אשר באו שם", בא עמהם לגלות להשגיח שיהיה ענשם רק כמדת חטאם ומדה כנגד מדה, בענין שיכירו שהעונש הוא השגחיי, אבל עי"כ "ויחללו" (הגוים) "את שם קדשי", אחר שראו שהשגחת ה' אתם וגם בהיותם בארץ אויביהם לא עזב אותם לכלותם עי"כ "אמרו הלא עם ה' אלה" שעדיין השגחת ה' דבוקה בם, וא"כ "למה מארצו יצאו?" ולמה לא יחזירם אל ארצו ששם מקום ההשגחה? ואמרו מבלי יכולת:

ביאור המילות

"ויבוא". מוסב על שם קדשי. שם קדשי בא אל הגוים ששם ה' בא עמהם לגלות, כי שם ה' נקרא עליהם, והגוים חללו אותו עי"ז, וע"כ תפס בכל הענין שם קדשי, שמי הגדול, כי שם ה' נקרא על ישראל, והוא בא עמהם אל הגוים:
 

<< · מ"ג יחזקאל · לו · כ · >>