מ"ג יחזקאל לו יט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואפיץ אתם בגוים ויזרו בארצות כדרכם וכעלילותם שפטתים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וָאָפִיץ אֹתָם בַּגּוֹיִם וַיִּזָּרוּ בָּאֲרָצוֹת כְּדַרְכָּם וְכַעֲלִילוֹתָם שְׁפַטְתִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וָאָפִ֤יץ אֹתָם֙ בַּגּוֹיִ֔ם וַיִּזָּר֖וּ בָּאֲרָצ֑וֹת כְּדַרְכָּ֥ם וְכַעֲלִילוֹתָ֖ם שְׁפַטְתִּֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאַגְלֵיתִי יַתְהוֹן לְבֵינֵי עַמְמַיָא וְאִתְבַּדָרוּ בִּמְדִינָתָא כְּאוֹרְחָתְהוֹן בִּישְׁתָא וּכְעוֹבָדֵיהוֹן מְקַלְקְלַיָא אִתְפְּרָעֵית מִנְהוֹן:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ואפיץ אותם בגוים", ומן הגוים זורו בארצות ובכ"ז לא היה זה דרך כליה או הסתרת פנים כאילו סלקתי השגחתי מהם ונתתים להיות הפקר כי בהפך היה עונש השגחיי כמדת עונותיהם, וז"ש "כדרכם וכעלילותם שפטתים", שהיה דרך משפט, והיה המשפט מכוון כדרכם, והעונש היה כמדת עונותיהם לא יתר על המדה, ועי"כ.


ביאור המילות

"ואפיץ אותם בגוים". ומן הגוים זרו (שהזריה הוא יותר מן הפיזור) לארצות רחוקות כמ"ש כלל זה למעלה (י"ב ט"ו):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כדרכם" - כגמול דרכם ומעשיהם כן שפטתים

מצודת ציון

"ואפיץ ויזרו" - שניהם ענין פזור כמו כי נפץ העם (שמואל א י"ג) וכמו וזריתי פרש (מלאכי ב)