מ"ג יחזקאל לד יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כבקרת רעה עדרו ביום היותו בתוך צאנו נפרשות כן אבקר את צאני והצלתי אתהם מכל המקומת אשר נפצו שם ביום ענן וערפל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כְּבַקָּרַת רֹעֶה עֶדְרוֹ בְּיוֹם הֱיוֹתוֹ בְתוֹךְ צֹאנוֹ נִפְרָשׁוֹת כֵּן אֲבַקֵּר אֶת צֹאנִי וְהִצַּלְתִּי אֶתְהֶם מִכָּל הַמְּקוֹמֹת אֲשֶׁר נָפֹצוּ שָׁם בְּיוֹם עָנָן וַעֲרָפֶל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כְּבַקָּרַת֩ רֹעֶ֨ה עֶדְר֜וֹ בְּיוֹם־הֱיוֹת֤וֹ בְתוֹךְ־צֹאנוֹ֙ נִפְרָשׁ֔וֹת כֵּ֖ן אֲבַקֵּ֣ר אֶת־צֹאנִ֑י וְהִצַּלְתִּ֣י אֶתְהֶ֗ם מִכׇּל־הַמְּקוֹמֹת֙ אֲשֶׁ֣ר נָפֹ֣צוּ שָׁ֔ם בְּי֥וֹם עָנָ֖ן וַעֲרָפֶֽל׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

כְּמָא דִמְבַקֵר רָעֲיָא עֶדְרֵיהּ בְּיוֹמָא דַהֲוָה בְּגוֹ עָנֵיהּ וּמַפְרֵשׁ לְהוֹן כֵּן אֲבַקֵר יַת עַמִי וֶאֱשֵׁיזֵיב יַתְהוֹן מִכָּל אַתְרַיָא דְאִתְבַּדָרוּ לְתַמָן בְּיוֹם עֲנָנָא וַאֲמִטְתָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נפרשות" - כשהן נפוצות והוא הולך ביניהם ומאספן יחד

"ביום ענן וערפל" - כי כן דרך הצאן להתפזר ביום המעונן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כבקרת רועה עדרו", כאשר יבקר הרועה את העדר שהוא שלו אם רועה צאן של עצמו, שאז ישגיח היטב עליהם "ביום היותו בתוך צאנו נפרשות" אם ע"י שהיה יום חושך נפרשו הצאן ונפוצו, שאז תיכף ביום ההוא יבקר לדעת מנינים וענינם, "כן אבקר את צאני והצלתי אתהם מכל המקומות שנפצו" ע"י החשך ועורון המנהיגים והמונהגים ביום הגלות וההרג:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כבקרת" - כמו שהרועה חוקר בעדרו ביום היותו בתוך צאנו והמה נפרשות שאז דרכו לחקור לדעת אם לא נעדר מה מהם כן אבקר אני את צאני ואציל אתהם ממקרי כל המקומות אשר נפוצו שם ביום בוא עליהם היום המר והחשוך ולפי שהמשילם לצאן אמר לשון הנופל בהם שדרכם להתפזר ביום ענן וערפל

מצודת ציון

"נפרשות" - מלשון הפרשה ופירוד