<< · מ"ג יחזקאל · לג · ל · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואתה בן אדם בני עמך הנדברים בך אצל הקירות ובפתחי הבתים ודבר חד את אחד איש את אחיו לאמר באו נא ושמעו מה הדבר היוצא מאת יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאַתָּה בֶן אָדָם בְּנֵי עַמְּךָ הַנִּדְבָּרִים בְּךָ אֵצֶל הַקִּירוֹת וּבְפִתְחֵי הַבָּתִּים וְדִבֶּר חַד אֶת אַחַד אִישׁ אֶת אָחִיו לֵאמֹר בֹּאוּ נָא וְשִׁמְעוּ מָה הַדָּבָר הַיּוֹצֵא מֵאֵת יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאַתָּ֣ה בֶן־אָדָ֔ם בְּנֵ֣י עַמְּךָ֗ הַנִּדְבָּרִ֤ים בְּךָ֙ אֵ֣צֶל הַקִּיר֔וֹת וּבְפִתְחֵ֖י הַבָּתִּ֑ים וְדִבֶּר־חַ֣ד אֶת־אַחַ֗ד אִ֤ישׁ אֶת־אָחִיו֙ לֵאמֹ֔ר בֹּאוּ־נָ֣א וְשִׁמְע֔וּ מָ֣ה הַדָּבָ֔ר הַיּוֹצֵ֖א מֵאֵ֥ת יְהֹוָֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְאַתְּ בַּר אָדָם בְּנֵי עַמָךְ דְדָנָן בָּךְ בִּסְטַר כָּתְלַיָא וּבְתַרְעֵי בָתַּיָא וִימַלֵיל חַד עִם חַד גְבַר יַת אֲחוּהִי לְמֵימָר אֱתוּ דִנְפַק מִן קֳדָם יְיָ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנדברים בך" - מתלוצצים בך

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הקירות" - מלשון קיר וכותל

"חד" - אחד ונפלה האל"ף לקצר וכן הוא בלשון ארמי

"נא" - עתה 

מצודת דוד

"בואו נא" - דרך לעג יאמרו בואו עתה ושמעו מפי הנביא מהו הדבר היוצא מאת ה'

"איש את אחיו" - ר"ל מגלים מסתורים זה לזה כאחים אהובים

"הנדברים בך" - ר"ל דברי ליצנות ולעג

"אצל הקירות" - כן דרך המספרים דבר סתר לעמוד סמוך אל הקירות מקום שאין אנשים עוברים או לעמוד בפתח הבתים כי יבוא האחד בפתח חבירו והוא יוצא אליו אל הפתח ושמה מספרים דברים נסתרים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בני עמך הנדברים בך", אחר שנפתח פי הנביא והתחיל להוכיח את העם כמ"ש ויפתח פי ולא נאלמתי עוד, התחילו לדבר רע על הנביא בסתר איש בחדרי משכיתו, ובכ"ז בגלוי עשו את עצמם כאילו יראים את ה' והולכים לשמוע תוכחת הנביא, וז"ש "הנדברים בך אצל הקירות ובפתחי הבתים", שאצל הקירות של חצר ביתם, ועד פתח הבית, ששם אין יושבים רק משפחת הבית, היו נדברים בך לגנאי, (שכל לשון דיבור שאחריו ב' הוא לגנאי, ובכ"ז "ודבר חד את אחד" כשמדבר לאיש זר אחד אל אחד מיוחד מן העם, ואף "איש את אחיו, יאמר באו נא ושמעו מה הדבר היוצא מאת ה'" עשו א"ע כמאמינים בדבר ה' וכרודפים לדעת את ה' ואת דבריו ע"י נביאו:

ביאור המילות

"הנדברים בך". כל דבור שאחריו ב' [אם לא בא לציין דבור ה' אל הנביא] הוא לגנאי תמיד, (עמ"ש ירמיה ל"א י"ט, תהלות פ"ז ג'), ודבור הבא בנפעל, מורה ששנים מדברים ומחליפים הדברים זע"ז:
 

<< · מ"ג יחזקאל · לג · ל · >>