<< · מ"ג יחזקאל · לא · ד · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מים גדלוהו תהום רממתהו את נהרתיה הלך סביבות מטעה ואת תעלתיה שלחה אל כל עצי השדה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מַיִם גִּדְּלוּהוּ תְּהוֹם רֹמְמָתְהוּ אֶת נַהֲרֹתֶיהָ הֹלֵךְ סְבִיבוֹת מַטָּעָהּ וְאֶת תְּעָלֹתֶיהָ שִׁלְחָה אֶל כָּל עֲצֵי הַשָּׂדֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מַ֣יִם גִּדְּל֔וּהוּ תְּה֖וֹם רֹמְﬞמָ֑תְהוּ אֶת־נַהֲרֹתֶ֗יהָ הֹלֵךְ֙ סְבִיב֣וֹת מַטָּעָ֔הּ וְאֶת־תְּעָלֹתֶ֣יהָ שִׁלְחָ֔ה אֶ֖ל כׇּל־עֲצֵ֥י הַשָּׂדֶֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

בְּעַמְמַיָא סַגִי בְּסוּמְכְוָתָא תַּקִיף יַת מַלְכַיָא שַׁעְבֵּיד לִתְחוֹת מַלְכוּתֵיהּ וְיַת שִׁלְטוֹנוֹהִי מָנֵי עַל כָּל מְדִינַת אַרְעָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מים גדלוהו תהום רוממתהו" - בעממיא סגי בסומכוותא תקוף ית מלכיא שעביד לתחות מלכותיה וית שלטונוהי מני על כל מדינות ארעא ומדרש אגדה ובין עבותים היתה צמרתו מהיכן זכה לגדולה לפי שנמנע מעצת דור הפלגה שנאמר (בראשית ז) מן הארץ ההיא יצא אשור כשנעשו כל באי העולם קליעה אחת לבוא בעצה למרוד בו אז היתה צמרתו נראית לעצמה ולא נשתלשלה עמהם מים גדלוהו תהום רוממתהו ועל ששמע לקול יונה בן אמתי שירד לתהום ושבו אנשי ננוה מן החמס אשר בכפיהם

"תעלותיה" - פושיץ בלע"ז

"אל כל עצי השדה" - להשקותם והדוגמא כתרגומו של יונתן הא אתוראה דמיא לארזא בלבנון וגומר כבעמוד

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רוממתהו" - מלשון הרמה

"מטעה" - מלשון נטיעה

"תעלותיה" - אמת המים כמו תעלת הברכה (ישעיהו ז

מצודת דוד

"את נהרותיה" - ר"ל כל אחד מנהרות התהום היה הולך סביבות מטעה של הארז להשקותה

"ואת תעלותיה" - אמת המים שהם פלגי מים קטנים שלחה התהום אל כל עצי השדה להשקותם וענין המשל הוא שהיה סנחרב מלך גדול מכל מלכי האדמה והיה מושפע בטובה מרובה והשפעת כל העובדי כוכבים היו נחשבים כמעט קט למול השפעתו

"מים גדלוהו" - המים השקו אותו וגדלוהו ומתהום הרימוהו למעלה ברוב הגודל

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מים גדלוהו", והיה להארז שפע מים ממעל שעי"ז גדל וברכת "תהום" מתחת שעי"ז "נתרומם" יותר, והמים של התהום נעשו "לנהרות" רבות, וכ"א "הלך סביבות מטעה" של הארז להשקותו, "ואל עצי השדה שלחה" רק "תעלות" מן הנהר. והנמשל שהיה לו שפע רב מכל העולם שהיו כפופים תחתיו, וזה משל המים של המטר ושפע של התהום שהוא עושר מדינתו ומלכותו בעצמו שימים לו סביב, והוא קבל השפע הזה בעצם וראשונה, וכל העמים שהם עצי השדה קבלו רק תמצית השפע ע"י, שהם התעלות הנמשכות מן הנהרות:

ביאור המילות

"גדלוהו רוממתהו". עי' ישעיה (א' ב'):

"תעלתיה". אמת המים:
 

<< · מ"ג יחזקאל · לא · ד · >>