<< · מ"ג יחזקאל · כד · י · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הרבה העצים הדלק האש התם הבשר והרקח המרקחה והעצמות יחרו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַרְבֵּה הָעֵצִים הַדְלֵק הָאֵשׁ הָתֵם הַבָּשָׂר וְהַרְקַח הַמֶּרְקָחָה וְהָעֲצָמוֹת יֵחָרוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַרְבֵּ֤ה הָעֵצִים֙ הַדְלֵ֣ק הָאֵ֔שׁ הָתֵ֖ם הַבָּשָׂ֑ר וְהַרְקַח֙ הַמֶּרְקָחָ֔ה וְהָעֲצָמ֖וֹת יֵחָֽרוּ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

אַסְגֵי מַלְכַיָא כְּנִישׁ מַשִׁרְיָתָא טַקֵיס סוּמְכְוָתָא וְזַמִין עֲלָהּ עָבְדֵי קְרָבָא וְגִבָּרָהָא יִשְׁתַּבְּשׁוּן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרבה העצים הדלק האש" - להרבות העצים ולהדליק האש ולהתם הבשר

"והרקח המרקחה" - כשהבשר חם מעל העצמות והוא מצטמק ומעורב ברוטב ומגיס בכף דומה למרקחת פטום סממנין שמערבין אותה יפה יפה ומתוך צימוק הבשר עשנה נהפך לתוכה שקורין אאורשי"ר בלע"ז וזהו שאמר

"והעצמות יחרו" - יבשו ויעשנו לשון חרה מני חורב (איוב כ"ט) וכן למען תחם וחרה נחשתה כדרך קדירה שתמו מימיה ברתיחתה מתחממת ונשרפין חרסיה והתבשיל מתקלקל

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"התם" - ענין השלמה וכליון כמו עד תומי אותם בידו (ירמיהו כז)

"והרקח המרקחה" - כן נקרא תערובות הבשמים וכן רוקח מרקחת (שמות ל)

"יחרו" - ענין יובש מחום האש כמו ותוכו נחר (לעיל טו) 

מצודת דוד

"והעצמות" - גם העצמות יתייבשו מאד מחום האש

"והרקח" - אשים בה מרקחת הבשמים כי כן הדרך להשים הבשמים בתבשיל לאחר שנצטמק הרבה

"הרבה העצים" - ר"ל אמור בנבואה שאני ארבה העצים ואדליק האש למען התם את הבשר לכלותה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרבה העצים" אני אשתדל להרבות העצים "ולהדליק האש" בפנים עד "שיתום הבשר" כי יתבשל עד שיאבד צורת בשר "ויהיה כמרקחה" ודבר דק הנרקח בחום האש עד שגם "העצמות יחרו" ע"י שיכלו המים ישרף הכל וגם העצמות יחרו מן האש שישלוט בתוך הסיר:

ביאור המילות

"הרבה, הדלק". כולו בלשון מקור, להרבות ולהדלק ולהתם:

"והרקח". דבר דק הנרקח כמרקחת, כמו ים ישים כמרקחה (איוב מ"ב):
"יחרו". הוא הנחרר מרוב האש:
 

<< · מ"ג יחזקאל · כד · י · >>