<< · מ"ג יחזקאל · יז · ח · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אל שדה טוב אל מים רבים היא שתולה לעשות ענף ולשאת פרי להיות לגפן אדרת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֶל שָׂדֶה טּוֹב אֶל מַיִם רַבִּים הִיא שְׁתוּלָה לַעֲשׂוֹת עָנָף וְלָשֵׂאת פֶּרִי לִהְיוֹת לְגֶפֶן אַדָּרֶת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֶל־שָׂ֥דֶה טּ֛וֹב אֶל־מַ֥יִם רַבִּ֖ים הִ֣יא שְׁתוּלָ֑ה לַעֲשׂ֤וֹת עָנָף֙ וְלָשֵׂ֣את פֶּ֔רִי לִהְי֖וֹת לְגֶ֥פֶן אַדָּֽרֶת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל שדה טוב וגו'" - כלומר ועל חנם עשתה זאת כי אל שדה טוב היתה שתולה "לגפן אדרת" - לגפן תקיף

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אל שדה" - כמו בשדה ובא מלת אל במקום הבי"ת כמו ואל הארון (שמות כה)

"שתולה" - נטועה כמו והיה כעץ שתול (תהלים א)

"ולשאת" - ר"ל לגדל והיא מלשון משא וסבל

"אדרת" - גדולה וחזקה כמו אשר אדירים שודדו (זכריה יא

מצודת דוד

"אל שדה טוב" - כאומר הנה הגפן הזה טעה מאד כי הלא נטועה היא ע"י הנשר הראשון בשדה טוב וסמוך אל מים רבים למען עשות ענפים ולגדל פרי להיות מעצמה גפן גדולה וחזקה מבלי בטחון הנשר השני ומבלי השקאתו מן המים הבאים בפועל מעשה הנשר הראשון ר"ל הלא מבלי פרעה יוכל לעמוד במלוכה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל שדה טוב היא שתולה", (השתילה באילנות היא מה שיעקור האילן ממקומו וישתלנו במק"א) רצה לשתול הגפן אל שדה טוב, אל מצרים, ששם ימצא "מים רבים", היינו לצאת מרשות נבוכדנצר אל רשות פרעה כדי "לעשות ענף ולשאת פרי להיות לגפן אדרת", ר"ל שיהיה מלכות בפ"ע, ושלא יהיה כפוף ומשועבד לנבוכדנצאר:

ביאור המילות

"שתולה". היא העקירה ממקום זה לטעת אותה במק"א אל שדה טוב:
 

<< · מ"ג יחזקאל · יז · ח · >>