מ"ג יחזקאל יז ט


<< · מ"ג יחזקאל · יז · ט · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אמר כה אמר אדני יהוה תצלח הלוא את שרשיה ינתק ואת פריה יקוסס ויבש כל טרפי צמחה תיבש ולא בזרע גדולה ובעם רב למשאות אותה משרשיה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֱמֹר כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהֹוִה תִּצְלָח הֲלוֹא אֶת שָׁרָשֶׁיהָ יְנַתֵּק וְאֶת פִּרְיָהּ יְקוֹסֵס וְיָבֵשׁ כָּל טַרְפֵּי צִמְחָהּ תִּיבָשׁ וְלֹא בִזְרֹעַ גְּדוֹלָה וּבְעַם רָב לְמַשְׂאוֹת אוֹתָהּ מִשָּׁרָשֶׁיהָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֱמֹ֗ר כֹּ֥ה אָמַ֛ר אֲדֹנָ֥י יֱהֹוִ֖ה תִּצְלָ֑ח הֲלוֹא֩ אֶת־שׇׁרָשֶׁ֨יהָ יְנַתֵּ֜ק וְאֶת־פִּרְיָ֣הּ ׀ יְקוֹסֵ֣ס וְיָבֵ֗שׁ כׇּל־טַרְפֵּ֤י צִמְחָהּ֙ תִּיבָ֔שׁ וְלֹֽא־בִזְרֹ֤עַ גְּדוֹלָה֙ וּבְעַם־רָ֔ב לְמַשְׂא֥וֹת אוֹתָ֖הּ מִשׇּׁרָשֶֽׁיהָ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמור" - כל האלפא ביתא במקרא זה ותמיה אני כי אינו נמנה במסורת

"ינתק" - הנשר הראשון

"את פריה יקוסס" - כמו יקוצץ הם בני צדקיהו ששחטן לעיניו

"טרפי" - עלי פוייליי"א בלע"ז

"ולא בזרוע גדולה ובעם רב" - יבא הנשר השני לעזרתה

"למשאות אותה משרשיה" - לנוכח העוקרות ומסיעות אותה משרשיה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא בזרוע גדולה וגו'" - ר"ל הנשר השני לא יבוא בעזרתם בזרוע גדולה ובעם רב לעמוד במלחמה מול הנשר הראשון הבא לעקור ולהסיע אותה ממקום אשר נשרשו שרשיה ר"ל לא יעזור לו פרעה מול נבוכדנצר

"כל טרפי צמחה" - כל העלים שצמחו בה יתייבשו הואיל ונעקרו שרשיה ר"ל העם יהיו גולים

"תצלח" - כמו התצלח ותחסר ה"א התימא ר"ל וכי תצלח בבטחון הנשר השני הלא הנשר הראשון יעתוק ויעקור את שרשיה ויכרת פריה וממילא יתייבשו הואיל ונכרתו מן האילן אין להם יניקה לבוא בהם הרטיבות ר"ל נבוכדנצר יעקור המלוכה וישחט בני צדקיהו

"אמור" - על הגפן ההיא  

מצודת ציון

"ינתק" - ענין עקירה והעתקה

"יקוסס" - ענין כריתה והוא כמו יקוצץ כי זסשר"ץ מתחלפים

"טרפי" - עלים כי עלי תאנה (בראשית ג)תרגם אונקלוס טרפי תאנה

"בזרוע" - ר"ל בחוזק כי הוא נתון בזרוע

"למשאות" - ענין לקיחה והסעה כמו ובתים ונשאו (מיכה ב)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמר" וכו' "תצלח" וכי תצלח? "הלוא את שרשיה ינתק" הנשר הראשון הלא ינתק את השרשים, "ופריה יקוסס ויבש וגם עליו הלחים, יבשו" ר"ל שיעקר הממלכה ויכרית כל אנשיה, "ולא בזרוע גדולה" שא"צ לו לזה כח גדול ויד חזקה למשאות אותה (ר"ל להעתיק אותה) משרשיה, כי פרעה לא יבא למו לעזרה ובקל יכבוש אותם ויחריב את ירושלים:

ביאור המילות

"יקוסס". אין לו ריע וענינו כמו יקוצץ:

"טרפי". תרגום עלה טרף. והרש"ף הבדיל שטרף הם העלים הלחים שהם טרף ומזון לתולעים ולזבובים:
"למשאות", שרשו נסא להשיא ולעקור אותה, וכן למסע את המחנות כמו להסיע:
 

<< · מ"ג יחזקאל · יז · ט · >>