מ"ג יחזקאל יא ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
האמרים לא בקרוב בנות בתים היא הסיר ואנחנו הבשר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הָאֹמְרִים לֹא בְקָרוֹב בְּנוֹת בָּתִּים הִיא הַסִּיר וַאֲנַחְנוּ הַבָּשָׂר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הָאֹ֣מְרִ֔ים לֹ֥א בְקָר֖וֹב בְּנ֣וֹת בָּתִּ֑ים הִ֣יא הַסִּ֔יר וַאֲנַ֖חְנוּ הַבָּשָֽׂר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האומרים לא בקרוב" - יבאו דברי הנביאים עלינו

"בנות בתים" - אין לחוש להם אלא בנות בתים ושבת בתוכם כי לא נגלה מן העיר הזאת עד מותנו

"היא הסיר ואנחנו הבשר" - כשם שאין הבשר יוצא מן הסיר עד גמר בישולו כך לא נצא ממנה עד שנמות

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"האומרים", כי הם היו יועצים בל ישלימו עם נבוכדנצר, והיו מבטיחים שהחומה תגן עליהם ולא יוכל האויב לכבשה, והיו ממשילים את החומה לסיר [כמו שכתוב (ירמיה א') סיר נפוח אני רואה, ולקמן (כ"ד) שפות הסיר שפות] שכמו שהסיר מגין על הבשר בל ישלוט בו האש כן תגן החומה בפני אש האויב בל ישלוט בבני העיר, וע"כ אמרו "לא בקרוב בנות בתים", ר"ל שהזהירו את העם שלא יבנו בתים בקרוב אל החומה כי שם אוכלת אש האויב, ובארו הטעם כי "היא הסיר ואנחנו הבשר", וכמו שאין לקרב את הבשר אל דופני הסיר בלא אמצעי שהוא המים המפסיקים בין הבשר והסיר כן אין לקרב הבתים אל החומה:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"היא הסיר" - ירושלים היא הסיר שמבשלין בו ואנחנו הבשר המושם בסיר ר"ל כשם שאין הבשר יוצא מן הסיר עד גמר בישולו כן אנחנו לא נצא מן העיר הזאת עד גמר הבישול והוא ביום המיתה

"האומרים" - אשר יאמרו בעצתם לא בזמן קרוב יהיה היעוד הרע שהנביא מייעד על העיר הזאת ולכן בנות בתים רצה לומר אם כן אין לנו עסק כי אם לבנות בתים כי בהם נשב ימים רבים

מצודת ציון

"הסיר" - הקדרה כמו סיר נפוח (ירמיהו א)

<< · מ"ג יחזקאל · יא · ג · >>