מ"ג יחזקאל טז מה

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בת אמך את געלת אישה ובניה ואחות אחותך את אשר געלו אנשיהן ובניהן אמכן חתית ואביכן אמרי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בַּת אִמֵּךְ אַתְּ גֹּעֶלֶת אִישָׁהּ וּבָנֶיהָ וַאֲחוֹת אֲחוֹתֵךְ אַתְּ אֲשֶׁר גָּעֲלוּ אַנְשֵׁיהֶן וּבְנֵיהֶן אִמְּכֶן חִתִּית וַאֲבִיכֶן אֱמֹרִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בַּת־אִמֵּ֣ךְ אַ֔תְּ גֹּעֶ֥לֶת אִישָׁ֖הּ וּבָנֶ֑יהָ וַאֲח֨וֹת אֲחוֹתֵ֜ךְ אַ֗תְּ אֲשֶׁ֤ר גָּֽעֲלוּ֙ אַנְשֵׁיהֶ֣ן וּבְנֵיהֶ֔ן אִמְּכֶ֣ן חִתִּ֔ית וַאֲבִיכֶ֖ן אֱמֹרִֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בת אמך" - אומה של כנען אשר ירשתם את ארצם

"גועלת אישה ובניה" - אשר הרבו תועבותם עד כי געלה והקיאה הארץ את יושביה האבות והבנים יחד

"ואחות אחותך" - סדום הסמוכה לארץ ישראל

"אמכן חתית וגו'" - ת"י הלא אמכון שרה ביני חתאי הוות ולא עבדת כעובדיהון ואבוכון אברהם ביני אמוראי ולא הליך בעיצתהון

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בת אמך את", ר"ל שאת דומה לאמך, "געלת אישה ובניה" כמו אמך, וכן את דומה לאחותך, עד שמצד זה את "אחותה", שגם היא עשתה כן, ומפרש "אמך חתית" כי נולדת בארץ חת שהיא האם המליציית:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אמכן חתית" - בתועבותיך נראה כאלו אמכן היתה מבנות חת וכאלו אביכן היה מאנשי האמורי

"ואחות אחותך את" - במעשיך את נכרת שאת אחות אחותיך והיא סדום ובנותיה אשר בעוונם הקיאו אנשיהן ובניהן כי ספו תמו

"בת אמך את" - במעשיך את ניכרת שאת בת אמך אשר הקיאה את אישה ובניה הם מלכם ויתר העם ר"ל דומה אתה במעשיך לאנשי הכנעני אשר בעונם גלו מן הארץ כמ"ש ותקיא הארץ את יושביה (ויקרא יח)

מצודת ציון

"גועלת" - ענין הקאה והפלטה אל החוץ וכן שורו עבר ולא יגעיל (איוב כא)