מ"ג יחזקאל טז כט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ותרבי את תזנותך אל ארץ כנען כשדימה וגם בזאת לא שבעת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַתַּרְבִּי אֶת תַּזְנוּתֵךְ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן כַּשְׂדִּימָה וְגַם בְּזֹאת לֹא שָׂבָעַתְּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַתַּרְבִּ֧י אֶת־תַּזְנוּתֵ֛ךְ אֶל־אֶ֥רֶץ כְּנַ֖עַן כַּשְׂדִּ֑ימָה וְגַם־בְּזֹ֖את לֹ֥א שָׂבָֽעַתְּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל ארץ כנען כשדימה" - כשדים לא מארץ כנען הם וכך פירושו הוספת צלמי כשדים על של כנענים שהיו סמוכים ליך וזנית להם כבר ויונתן תרגם ותרבי תזנותיך כשדימ' ונדמי' לכנעני' השטופים בעכו"ם ואסגית ית טעוותך לאתחבר' לעמא דכנען למהך בנימוסי כשדאי ולי נראה כנען כמו סוחר כמו כנען בידו מאזני מרמה (הושע יב) שכן קורא ארץ כשדים ארץ סוחרים כמו שנאמר (לקמן יז) ויביאהו אל ארץ כנען בעיר רכלים שמו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ותרבי את תזנותך אל ארץ כנען כשדימה", זה נמשך עד ימי מנשה, שאז התמידו ג"כ בכל המעשים האלה ואז התחילו לזנות אל בני בבל, ור"ל זנותך אל ארץ כנען הרבית לארץ כשדים לעשות עמהם כתועבות הכנעני, "וגם בזאת לא שבעת" כי לכדו את מנשה בחוחים ויביאוהו בבלה:


ביאור המילות

"אל ארץ כנען כשדימה". יל"פ שקורא כשדים ארץ כנען ע"ש המסחר הגדול שהיה שם, וכן לקמן (י"ז ד') ויביאהו אל ארץ כנען בעיר רוכלים שמו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וגם בזאת" - אף בזנות הזאת לא שבעת וחשקת עוד לזונים אחרים ר"ל אף שמסרתיך ביד פלשתים לא עזבת דרכך ועבדת לפסילי אשור וכשדים וחשקת עוד לפסילי יתר העמים

"ותרבי" - והרבית לזנות עם אנשי ארץ סוחרים וחוזר ומפרש שהמה הכשדים שהיו אנשיה סוחרים וכן נאמר בהם ויביאהו אל ארץ כנען בעיר רוכלים שמו (לקמן יז)

מצודת ציון

"כנען" - ענינו תגר וסוחר כמו כנען בידו מאזני מרמה (שם יב)