מ"ג יחזקאל טז ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לא חסה עליך עין לעשות לך אחת מאלה לחמלה עליך ותשלכי אל פני השדה בגעל נפשך ביום הלדת אתך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֹא חָסָה עָלַיִךְ עַיִן לַעֲשׂוֹת לָךְ אַחַת מֵאֵלֶּה לְחֻמְלָה עָלָיִךְ וַתֻּשְׁלְכִי אֶל פְּנֵי הַשָּׂדֶה בְּגֹעַל נַפְשֵׁךְ בְּיוֹם הֻלֶּדֶת אֹתָךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֹא־חָ֨סָה עָלַ֜יִךְ עַ֗יִן לַעֲשׂ֥וֹת לָ֛ךְ אַחַ֥ת מֵאֵ֖לֶּה לְחֻמְלָ֣ה עָלָ֑יִךְ וַֽתֻּשְׁלְכִ֞י אֶל־פְּנֵ֤י הַשָּׂדֶה֙ בְּגֹ֣עַל נַפְשֵׁ֔ךְ בְּי֖וֹם הֻלֶּ֥דֶת אֹתָֽךְ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

לא חסת עליכון עינא דפרעה למעבד לכון טבא חדא לאנחא לכון משעבודכון לרחמא עליכון וגזר עליכון גזרת גמירא למרמי דכוריכון בנהרא לאבדא יתכון בעדן דהויתון במצרים:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לחומלה" - לחוס

"בגועל" - אנבורישמנ"ט בלע"ז

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בגועל נפשך וגו'" - ר"ל ביום שנולדת הושלכת ע"פ השדה כמו שהיה גופך מוגעל ומלוכלך בדם הלידה

"לחמלה עליך" - להיות חומל עליך להתעסק עמך וכפל הדבר במ"ש לתוספת ביאור

"לא חסה עליך עין" - שום עין אדם לא חסה עליך לעשות לך אחת מאלה התקונים שעושים לולד ביום הולדו

מצודת ציון

"חסה" - מלשון חס וחמלה

"בגועל" - ענין מאוס ותיעוב כמו וגעלה נפשי אתכם (ויקרא כו)

"נפשך" - ר"ל גופך וכן וריקה נפשו (ישעיהו כט)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"לא חסה עליך עין", יש הבדל בין חוס ובין חמל, שהחס הוא מפני צרכו אל הדבר, והחומל רוצה בקיום הדבר מצד עצמו כי הוא טוב בעיניו, ר"ל שלא חסה עליה עין אביה מצד צרכו להקים לו זרע, ולא אחר מצד החמלה שלא תשחת. עד כאן פירש איכות ההולדה שעז"א ומולדותיך, עתה יפרש מ"ש ביום הולדת אותך, כי תיכף "ביום הולדת הושלכת אל פני השדה בגעל נפשך", ובנמשל שהושלכה מארצה לשדה ארץ מצרים ושם עבדו בם בפרך בכל עבודה בשדה:


ביאור המילות

"לא חסה עליך עין לחמלה עליך". החס הוא מפני צרכו אל הדבר, כמו ועינכם אל תחוס על כליכם, אתה חסת על הקיקיון, והחומל הוא מצד טוב הדבר בעצמו, כמו כי חמל העם על מיטב הצאן והבקר ולא אבו החרימם:

 

<< · מ"ג יחזקאל · טז · ה · >>