מ"ג יואל ד ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קראו זאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קִרְאוּ זֹאת בַּגּוֹיִם קַדְּשׁוּ מִלְחָמָה הָעִירוּ הַגִּבּוֹרִים יִגְּשׁוּ יַעֲלוּ כֹּל אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
קִרְאוּ־זֹאת֙ בַּגּוֹיִ֔ם קַדְּשׁ֖וּ מִלְחָמָ֑ה הָעִ֙ירוּ֙ הַגִּבּוֹרִ֔ים יִגְּשׁ֣וּ יַֽעֲל֔וּ כֹּ֖ל אַנְשֵׁ֥י הַמִּלְחָמָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אֲכַלוּ דָא בְעַמְמַיָא זַמִינוּ עָבְדֵי קְרָבָא יֵיתוּן בִּגְלָי גִבְּרַיָא יִתְקָרְבוּן וְיִסְקוּן כֹּל גַבְרֵי עָבְדֵי קְרָבָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קדשו מלחמה" - אם תוכלון אתם להלחם כנגדי

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קדשו מלחמה" - היא מלחמת גוג על ירושלים

"קראו" - את זאת האמור למטה הכריזו דין העכו"ם

מצודת ציון

"קדשו" - הזמינו

"העירו" - מלשון התעוררות

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"קראו", עתה חוזר לענין של מעלה שאמר שיקבץ את הגוים אל עמק יהושפט, ומצוה "שיקראו זאת בגוים" בגזרת עירין פתגמא, "ויקדשו מלחמה" וכבר בארתי (ביחזקאל סי' ל"ב וסי' ל"ח ל"ט), שלעתיד יתעוררו אומות אדום לכבוש את הארץ ויעשו הרג רב בבני מצרים שהם מאמונות הישמעאלים, ואז יתעוררו הישמעאלים לקחת נקמת אחיהם מיד האדומים ויהרגו בם הרג רב ואבדון, ויחזרו האדומיים שנית להלחם עם בני ישמעאל ויהרגו בם, וזה יהיה בשלש פעמים שתהיה מלחמת גוג ומגוג באחרית הימים. ועל זה אמר שתחלה במלחמה הראשונה "העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה" הגבורים והיודעים תכסיסי מלחמה הם יהיו הלוחמים, בפעם השני לא יהיו עוד גבורים ואנשי מלחמה כי כולם יפלו בנופלים, ואז.


ביאור המילות

"גבורים", בטבע ואנשי מלחמה ע"י לימוד (ישעיה ג' ב'):

 

<< · מ"ג יואל · ד · ט · >>