מ"ג יואל ב יא


<< · מ"ג יואל · ב · יא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהוה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי גדול יום יהוה ונורא מאד ומי יכילנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיהוָה נָתַן קוֹלוֹ לִפְנֵי חֵילוֹ כִּי רַב מְאֹד מַחֲנֵהוּ כִּי עָצוּם עֹשֵׂה דְבָרוֹ כִּי גָדוֹל יוֹם יְהוָה וְנוֹרָא מְאֹד וּמִי יְכִילֶנּוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיהֹוָ֗ה נָתַ֤ן קוֹלוֹ֙ לִפְנֵ֣י חֵיל֔וֹ כִּ֣י רַ֤ב מְאֹד֙ מַחֲנֵ֔הוּ כִּ֥י עָצ֖וּם עֹשֵׂ֣ה דְבָר֑וֹ כִּֽי־גָד֧וֹל יוֹם־יְהֹוָ֛ה וְנוֹרָ֥א מְאֹ֖ד וּמִ֥י יְכִילֶֽנּוּ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וַיָי אָרֵים מֵימְרֵיהּ קֳדָם מַשִׁרְיָתֵיהּ אֲרֵי סַגִי לַחֲדָא מַשִׁרְיָתֵיהּ אֲרֵי תַקִיפִין עָבְדֵי מֵימְרֵיהּ אֲרֵי רַב יוֹמָא דַעֲתִיד לְמֵיתֵי מִן קֳדָם יְיָ וַחֲסִין לַחֲדָא וּמַן יָכִיל לְסוֹבָרוּתֵיהּ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וה' נתן" - עליהם קולו במאמר נביאיו לפני שלחו בהם את חילו זה "כי רב מאד מחנהו" - אשר ישלח בכם אם לא תטיבון

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יום ה'" - יום הפורעניות הבא מה'

"ומי יכילנו" - מי יכול לסבול היום ההוא

"כי רב" - ר"ל שאמר אשר מחנהו רב מאד

"עושה דברו" - המשחית בשליחות המקום ב"ה

"נתן קולו" - אל עמו השמיע קולו ע"י הנביאים לפני בוא חילו הוא הארבה 

מצודת ציון

"נתן" - ר"ל השמיע

"חילו" - מלשון חיל וצבאות עם

"יכילנו" - ענין הסבלה והחזקה כמו מרבה להכיל (יחזקאל כ"ג)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וה'", מפרש הטעם שיבוטלו סדרי המערכה, "מפני שה' נתן קולו", והוא פקד הדבר בהשגחתו, והנה יאמר ה' נתן קולו והכריז "לפני חילו" ר"ל בטרם בוא חילו הכריז והודיע לאמר, שהגם כי "רב מאד מחנהו" שהוא הארבה ששלח להשחית את הארץ, בכ"ז "עצום עושה דברו" מי שיעשה דברו אשר דבר שישובו בתשובה ויעזבו עונותיהם, הוא עצום ממחנהו ויתגבר על הארבה ויגרשנו מן הארץ, עוד נתן קולו לאמר "כי גדול יום ה' ונורא מאד" היום שהגביל להעניש את החוטאים, "ומי יכילנו" ר"ל מי גבר יתאזר עוז לשוב בתשובה שבזה יכילנו, היינו שיוכל לסבול את היום ויכיל את הפורעניות שלא יזיק לו, והנה קול זה נתן ה' לפני חילו, היינו ימים רבים קודם ששלח את החיל נתן קולו ע"י הנביא, כמו שנבא כ"ז בסי' א', ובכ"ז.

ביאור המילות

"חילו, מחנהו". נקראו בשם חיל על קבוצם וכחם, ובשם מחנה על חנייתם בשדה המערכה מוכנים לקרב:
 

<< · מ"ג יואל · ב · יא · >>