מ"ג יואל א יז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עבשו פרדות תחת מגרפתיהם נשמו אצרות נהרסו ממגרות כי הביש דגן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עָבְשׁוּ פְרֻדוֹת תַּחַת מֶגְרְפֹתֵיהֶם נָשַׁמּוּ אֹצָרוֹת נֶהֶרְסוּ מַמְּגֻרוֹת כִּי הֹבִישׁ דָּגָן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עָבְשׁ֣וּ פְרֻד֗וֹת תַּ֚חַת מֶגְרְפֹ֣תֵיהֶ֔ם נָשַׁ֙מּוּ֙ אֹֽצָר֔וֹת נֶהֶרְס֖וּ מַמְּגֻר֑וֹת כִּ֥י הֹבִ֖ישׁ דָּגָֽן׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אִתְמְסִיאוּ גַרְבֵי חֲמַר תְּחוֹת מִגוּפָתְהוֹן צְדִיאוּ אוֹצְרַיָא אִתְפַּגָרוּ חִסָנַיָא אֲרֵי סַף עִבּוּרָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עבשו" - העלו חלודה ועיפוש בלע"ז מויישי"ר

"פרודות" - תרגם יונתן גרבי חמרא

"מגרפותיהם" - תרגום יונתן מגופתהון מגופת כיסוי החביות

"נשמו אוצרות" - של יין ושל שמן

"ממגורות" - מגורות של חטין

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נשמו אוצרות" - המקומות שאוצרי' שם התבואה נעשו שוממין

"נהרסו ממגורות" - מקצת מן המגורות נהרסו כי נתייבש הדגן ונפסק ומה להם אל המגורות

"עבשו פרודות" - כלי היין נתעפשו תחת מגופותיהן כי מחסרון היין לא נשתמשו בהם ולא פתחו המגופות להכניס האויר ולכן נתעפשו

מצודת ציון

"עבשו" - כמו עפשו בפ"א ולשון עפוש ידוע בדרז"ל ובא הבי"ת במקום הפ"א וכן בזר עמים (תהלים סח)

"פרודות" - תרגם יונתן גרבי דחמרא

"מגרפתיהם" - תרגם יונתן מגופתהון ושם מגופה ידוע בדרז"ל שהוא כסוי החביות

"נהרסו" - מלשון הריסה ונתיצה

"ממגורות" - כן יקראו אוצרות התבואה וכן העוד הזרע במגורה (חגי ב')

"הוביש" - מלשון יבשות

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"עבשו", גם נתקלקלו ונתעפשו צבורי דגן שהיו טמוני' בשדה באדמה "מפורדים" צבורים צבורים, נתעפשו תחת "מגרפות האדמה" הגם שאין הארבה בא לשם. ומוסיף שגם "נשמו אוצרות" שהיו אוצרים שם תבואה "וגם נהרסו ממגורות" שהם קטנים מן האוצרות ע"י שהוביש דגן:


ביאור המילות

"עבשו". כמו עפשו, נתקלקלו:

"פרודות". פי' המפ' גרגר הזרע הנפרדות ונפזרות תחת הארץ, ומגרפות הם חתיכות העפר כמו באבן או באגרף לדעת קצת מפרשים. ויל"פ מענין נחל קישון גרפם ומגרפה בלשון חכמים שמכבדים בה הפסולת, ועבשו כמו באשו בחילוף התיבות וחילוף א' בע', בעת שגורפים פרודות האוכל המתקלקל הם מבאישים ע"י שהארבה הבאיש אותם:

"ממגרות". כמו העוד הזרע במגורה (חגי ב') והוא קטן מן אוצר שאוצרים לזמן רב, ושרשו גור ובא בשני הוספות כמו מ£ת¡ל¢א¢ה:

 

<< · מ"ג יואל · א · יז · >>