מ"ג יהושע יח ה

מקראות גדולות יהושע


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והתחלקו אתה לשבעה חלקים יהודה יעמד על גבולו מנגב ובית יוסף יעמדו על גבולם מצפון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהִתְחַלְּקוּ אֹתָהּ לְשִׁבְעָה חֲלָקִים יְהוּדָה יַעֲמֹד עַל גְּבוּלוֹ מִנֶּגֶב וּבֵית יוֹסֵף יַעַמְדוּ עַל גְּבוּלָם מִצָּפוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהִֽתְחַלְּק֥וּ אֹתָ֖הּ לְשִׁבְעָ֣ה חֲלָקִ֑ים יְהוּדָ֞ה יַעֲמֹ֤ד עַל־גְּבוּלוֹ֙ מִנֶּ֔גֶב וּבֵ֥ית יוֹסֵ֛ף יַעַמְד֥וּ עַל־גְּבוּלָ֖ם מִצָּפֽוֹן׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וִיפַלְגוּן יָתָהּ לְשִׁבְעָה חוּלְקִין דְבֵית יְהוּדָה יְקוּמוּן עַל תְּחוּמֵיהוֹן מִדָרוֹמָא וּדְבֵית יוֹסֵף יְקוּמוּן עַל תְּחוּמֵיהוֹן מִצִפּוּנָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והתחלקו אותה לשבעה חלקים" - אותה שנכבשה כבר והעתידה ליכבש

"יהודה יעמד על גבולו מנגב" - ארץ ישראל ששם נפל לו גורל כל המצר הדרומי ובית יוסף וגו'

"מצפון" - צפוני למה שנכבש כבר ועוד יש הרבה לכבוש צד המצר מבעל גד עד לבא חמת שהוא אצל הר ההר במצר צפוני והשבע שבטים יחלקו אותה שבין יהודה ליוסף ואותה העומדת ליכבש

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

והנה יספק מספק איך צוה להם לכתוב את הארץ שבעה חלקים והנה לא היו השבטים שוים והתורה צותה להרבות לרב נחלתו ולהמעיט למעט ואם אמרנו שהם היו יודעים מספר כל שבט ושבט אשר להם תחלק הארץ ולפי היחס ההוא היו כותבים החלקים הנה לא יהיה רושם ליריית הגורל אחר זה כי לא יתכן שיגיע לשבט ההוא כי אם החלק אשר כתבו לו לפי היחס הנכון בעיני ששבעת החלקים היו שוים וירה הגורל אחר זה יהושע לפני ה' בשילה ומשם לקח כל אחד מהשבטים ההם חלקו לפי הראוי לו אם מעט הוסיפו לו החלק הראוי לו ואם היה יותר רב מהראוי לו פחתו לו:

דון יצחק אברבנאל (כל הפרק)(כל הפסוק)


וידמה, שיהודה ובני יוסף שאלו חלקם כבני חיל להילחם עם אויביהם, ולזה אמר יהושע כאן (יהושע יח ה): "יְהוּדָה יַעֲמֹד עַל גְּבוּלוֹ מִנֶּגֶב וּבֵית יוֹסֵף וגו'".

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לשבעה חלקים" - כי עוד לשבעה ינחילו כי יהודה יעמוד לנחול גבולו מנגב ארץ ישראל ובית יוסף יעמדו לנחול גבולם מצפון ממה שכבר נכבש ונשארו עוד שבעה

<< · מ"ג יהושע · יח · ה · >>