מ"ג יהושע יח ד

מקראות גדולות יהושע


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הבו לכם שלשה אנשים לשבט ואשלחם ויקמו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבאו אלי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הָבוּ לָכֶם שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים לַשָּׁבֶט וְאֶשְׁלָחֵם וְיָקֻמוּ וְיִתְהַלְּכוּ בָאָרֶץ וְיִכְתְּבוּ אוֹתָהּ לְפִי נַחֲלָתָם וְיָבֹאוּ אֵלָי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הָב֥וּ לָכֶ֛ם שְׁלֹשָׁ֥ה אֲנָשִׁ֖ים לַשָּׁ֑בֶט וְאֶשְׁלָחֵ֗ם וְיָקֻ֜מוּ וְיִֽתְהַלְּכ֥וּ בָאָ֛רֶץ וְיִכְתְּב֥וּ אוֹתָ֛הּ לְפִ֥י נַחֲלָתָ֖ם וְיָבֹ֥אוּ אֵלָֽי׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

הָבוּ לְכוֹן תְּלָתָא גַבְרִין לְשִׁבְטָא וְאֶשְׁלָחִינוּן וִיקוּמוּן וִיהַלְכוּן בְּאַרְעָא וְיִכְתְּבוּן יָתָהּ לְפוּם אַחְסַנְתְּהוֹן וְיֵיתוּן לְוָתִי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשבט" - לכל שבט מן השבעה

"לפי נחלתם" - לשבעה חלקים ולא בשוה אלא לפי השבטים הראויין לחלקם לרב לפי רובו ולמעט לפי מיעוטו כמה שנאמר (במדבר כו נד) לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו וגו'

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

לזה צוה יהושע שישלחו שלשה אנשים לשבט ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבאו אליו כדי להשלים להם הארץ בכללה וזה לאות שאחר שנתחלקה הארץ אשר כבשו יהושע ובני ישראל הוציאו אוהל מועד מהגלגל ולזה אמרו רז"ל שכבר עמד שם י"ד שנה שבע שכבשו ושבע שחלקו.

דון יצחק אברבנאל (כל הפרק)(כל הפסוק)


ולכן אמר (ד), שיתנו שלושה אנשים לשבט, וישלחם ללכת בארץ ולכתבה, ואז ישראל יחלקו אותה לשבעה חלקים, רוצה לומר: נשיאיהם עם יהושע, וזהו שאמר (יהושע יח ד): "וְיָבֹאוּ אֵלָי וְהִתְחַלְּקוּ", כי אחרי בואם תהיה החלוקה.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לפי נחלתם" - לפי מספר החלקים המצטרך להנחיל

מצודת ציון

"הבו" - ענינו הזמנה כמו (בראשית יא ג)הבה נלבנה

<< · מ"ג יהושע · יח · ד · >>