אברבנאל על יהושע יח ו


(ו) וכבר כתבתי שציווה יהושע כתיבת הארץ לדעת המחוזות והתחומים אשר יפול בגורל, או שציווה עליו כדי שתתחלק כראוי, לשלא יתנו לאחד יותר מהראוי ויצטרכו אחרי כן לקחת ממנו, כמו שעשה בנחלת יהודה לשמעון: