מ"ג דניאל ב מד

מקראות גדולות דניאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וביומיהון די מלכיא אנון יקים אלה שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל ומלכותה לעם אחרן לא תשתבק תדק ותסיף כל אלין מלכותא והיא תקום לעלמיא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּבְיוֹמֵיהוֹן דִּי מַלְכַיָּא אִנּוּן יְקִים אֱלָהּ שְׁמַיָּא מַלְכוּ דִּי לְעָלְמִין לָא תִתְחַבַּל וּמַלְכוּתָה לְעַם אָחֳרָן לָא תִשְׁתְּבִק תַּדִּק וְתָסֵיף כָּל אִלֵּין מַלְכְוָתָא וְהִיא תְּקוּם לְעָלְמַיָּא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּֽבְיוֹמֵיה֞וֹן דִּ֧י מַלְכַיָּ֣א אִנּ֗וּן יְקִים֩ אֱלָ֨הּ שְׁמַיָּ֤א מַלְכוּ֙ דִּ֤י לְעָלְמִין֙ לָ֣א תִתְחַבַּ֔ל וּמַ֨לְכוּתָ֔ה לְעַ֥ם אׇחֳרָ֖ן לָ֣א תִשְׁתְּבִ֑ק תַּדִּ֤ק וְתָסֵיף֙ כׇּל־אִלֵּ֣ין מַלְכְוָתָ֔א וְהִ֖יא תְּק֥וּם לְעָלְמַיָּֽא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וביומיהון די מלכיא אנון" - בימיהם של מלכים הללו בעוד מלכותם של רומיים קיימת

"יקים אלה שמיא מלכו" - מלכות הקב"ה שלעולם לא תתחבל מלכו והיא מלכות מלך המשיח

"תדק ותסף" - תדק ותכלה כל אלו המלכיות

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וביומיהון" - וביומיהם של אלה המלכים והם מלכות רומי ויון שהיא מלכות אשר ורומא שהיא ממלכות אשר גם היא תמשול ותמלוך בעת התפשטות מלכות רומי כמ"ש למעלה

"יקים" - יעמיד אלהי השמים מלכות אחת אשר לעולם לא תהיה נשחתה ולא תעזוב מלכותה לעם אחר

"תדק" - והיא תכתת ותכלה המעט מן המעט הנשאר מכשדים וממדי

"והיא" - המלכות ההיא תתקיים לעולם והיא מלכות המשיח שיגלה במהרה בימינו

<< · מ"ג דניאל · ב · מד · >>