מ"ג דניאל ב מג

מקראות גדולות דניאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

די [ודי] חזית פרזלא מערב בחסף טינא מתערבין להון בזרע אנשא ולא להון דבקין דנה עם דנה הא כדי פרזלא לא מתערב עם חספא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

די [וְדִי] חֲזַיְתָ פַּרְזְלָא מְעָרַב בַּחֲסַף טִינָא מִתְעָרְבִין לֶהֱו‍ֹן בִּזְרַע אֲנָשָׁא וְלָא לֶהֱו‍ֹן דָּבְקִין דְּנָה עִם דְּנָה הֵא כְדִי פַרְזְלָא לָא מִתְעָרַב עִם חַסְפָּא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
די וְדִ֣י חֲזַ֗יְתָ פַּרְזְלָא֙ מְעָרַב֙ בַּחֲסַ֣ף טִינָ֔א מִתְעָרְבִ֤ין לֶהֱוֺן֙ בִּזְרַ֣ע אֲנָשָׁ֔א וְלָֽא־לֶהֱוֺ֥ן דָּבְקִ֖ין דְּנָ֣ה עִם־דְּנָ֑ה הֵֽא־כְדִ֣י פַרְזְלָ֔א לָ֥א מִתְעָרַ֖ב עִם־חַסְפָּֽא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מתערבין להון בזרע אנשא וגו'" - מתחתנים יהיו עם שאר העכו"ם ולא יהיו שלימים ונדבקים עמם באמת ולב שלם ודתיהם שונות מדתי שאר העכו"ם

"הא כדי פרזלא לא מתערב" - הלא הוא כמו שאין הברזל נדבק יפה עם החרס

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ודי חזית" - עתה בא לפרש מה הערוב אשר יהיה ביניהם עד שעזרו להם ואמר אשר ראית ברזל מעורב בחרס העשוי מטיט הנה זה יורה אשר יהיו מעורבים אלו באלו בזרע אנשים כי יקחו מבנותיהם להם לנשים ואת בנותיהם יתנו להם ובעבור זה יעזרו החזקות להחלשות

"ולא להון" - אבל לא יהיו דבוקים אלו באהבה הבאה מן הלב

"הא כדי" - הנה כאשר הברזל לא יתערב עם החרס להיות דבוקים יחד כן לא יתדבקו המה באהבת הלב ועכ"ז בעבור הערוב יעזרום מול האויב והוא רומא

<< · מ"ג דניאל · ב · מג · >>