מ"ג דניאל ב כח

מקראות גדולות דניאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ברם איתי אלה בשמיא גלא רזין והודע למלכא נבוכדנצר מה די להוא באחרית יומיא חלמך וחזוי ראשך על משכבך דנה הוא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּרַם אִיתַי אֱלָהּ בִּשְׁמַיָּא גָּלֵא רָזִין וְהוֹדַע לְמַלְכָּא נְבוּכַדְנֶצַּר מָה דִּי לֶהֱוֵא בְּאַחֲרִית יוֹמַיָּא חֶלְמָךְ וְחֶזְוֵי רֵאשָׁךְ עַל מִשְׁכְּבָךְ דְּנָה הוּא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּרַ֡ם אִיתַ֞י אֱלָ֤הּ בִּשְׁמַיָּא֙ גָּלֵ֣א רָזִ֔ין וְהוֹדַ֗ע לְמַלְכָּא֙ נְבֽוּכַדְנֶצַּ֔ר מָ֛ה דִּ֥י לֶהֱוֵ֖א בְּאַחֲרִ֣ית יוֹמַיָּ֑א חֶלְמָ֨ךְ וְחֶזְוֵ֥י רֵאשָׁ֛ךְ עַֽל־מִשְׁכְּבָ֖ךְ דְּנָ֥ה הֽוּא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברם איתי וגו' והודע למלכא וגו'" - הוא גילה לי רז זה ועל ידו הודיע למלך עיקר חלומו בעתידות

"חלמך וחזוי ראשך על משכבך" - אשר על משכבך זהו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ברם" - אבל יש אלוה בשמים המגלה סודות והוא הודיע למלך מה אשר יהיה בסוף הימים וכאומר האלוה אשר הודיע לך הוא גלה לי הסוד הזה

"וחזוי ראשך" - מה שראית בראשך לא במוחש ובעין כי אם בכח המדמה אשר בראש והוא החלום וכפל הדבר בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (לקמן יב)

"על משכבך" - בהיותך על משכבך נרדם וישן

"דנה הוא" - זאת הוא

<< · מ"ג דניאל · ב · כח · >>