ספורנו על דברים יח


פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

תמים תהיה — שלם עמו, שגם בדרישת העתידות לא תדרוש, זולתי על ידי נביא, או על ידי אורים ותומים.