מ"ג דברים יב כזמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועשית עלתיך הבשר והדם על מזבח יהוה אלהיך ודם זבחיך ישפך על מזבח יהוה אלהיך והבשר תאכל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעָשִׂיתָ עֹלֹתֶיךָ הַבָּשָׂר וְהַדָּם עַל מִזְבַּח יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְדַם זְבָחֶיךָ יִשָּׁפֵךְ עַל מִזְבַּח יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְהַבָּשָׂר תֹּאכֵל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעָשִׂ֤יתָ עֹלֹתֶ֙יךָ֙ הַבָּשָׂ֣ר וְהַדָּ֔ם עַל־מִזְבַּ֖ח יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְדַם־זְבָחֶ֗יךָ יִשָּׁפֵךְ֙ עַל־מִזְבַּח֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְהַבָּשָׂ֖ר תֹּאכֵֽל׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְתַעֲבֵיד עֲלָוָותָךְ בִּשְׂרָא וּדְמָא עַל מַדְבְּחָא דַּייָ אֱלָהָךְ וְדַם נִכְסַת קוּדְשָׁךְ יִשְׁתְּפֵיךְ עַל מַדְבְּחָא דַּייָ אֱלָהָךְ וּבִשְׂרָא תֵיכוֹל׃
ירושלמי (יונתן):
וְתַעֲבֵיד כְּהִלְכָתָא עֲלָוָותָךְ בִּסְרָא וְאַדְמָא עַל מַדְבְּחָא דַיְיָ אֱלָהָךְ וַאֲדַם שְׁאַר נִכְסַת קוּדְשָׁךְ יִשְׁתְּפֵךְ עַל מַדְבְּחָא דַיְיָ אֱלָהָךְ וּבִשְרָא אִתְכְּשָׁר לְמֵיכוֹל:

"ועשית עלתיך" - אם עולות הם תן הבשר והדם על גבי המזבח ואם זבחי שלמים הם דם זבחיך ישפך על המזבח תחלה ואח"כ והבשר תאכל (ספרי) ועוד דרשו רבותינו רק קדשיך בא ללמד על הקדשים שבחוצה לארץ וללמד על התמורות ועל ולדות קדשים שיקריבו

"ועשית עלתיך" - אם עולות הם תן הבשר והדם על גבי המזבח ואם זבחי שלמים הם דם זבחיך ישפך על המזבח תחלה ואח"כ והבשר תאכל (ספרי) ועוד דרשו רבותינו רק קדשיך בא ללמד על הקדשים שבחוצה לארץ וללמד על התמורות ועל ולדות קדשים שיקריבו


מז.

ועשית עולותיך הבשר והדם. (מקיש דם לבשר).

רבי יהושע אומר: אם אין דם אין בשר, אם אין בשר אין דם.

ר' אליעזר אומר ודם זבחיך ישפך - דם אעפ"י שאין בשר. הא מה אני מקיים ועשית עולותיך הבשר והדם - מקיש בשר לדם, מה דם בזריקה אף בשר בזריקה.

יכול יהא עומד ברחוק (ועומד) וזורק? ת"ל (ויקרא א) וערך הכהן אותם - עומד בקרוב [וזורק], וסודרו על גבי מערכה.

מח.

מכלל שנאמר (שם) והקטיר הכהן את הכל - לרבות את העצמות ואת הגידים, והקרנים והטלפים. יכול אפילו שפרשו? ת"ל ועשית עולותיך הבשר והדם .

ועשית עולותיך. יכול יחלוץ גידים ועצמות (ויחלוץ בשר), ויעלה (הדם) [הבשר] לגבי המזבח? ת"ל את הכל . הא כיצד, מחוברים - יקריבו, פרשו אפילו בראשו של מזבח - ירדו.

מט.

מנין לכל הקדשים שיהיו טעונים מתן (דמים ויסוד) [יסוד], (ושפיכה) [בשפיכה אחת] על גבי המזבח – ת"ל ועשית עולותיך הבשר והדם [ ודם זבחיך ישפך ].

[ד"א] מנין (למעשר ופסח) [לכל הקדשים] שאם נתנו במתנה אחת, שכיפר - שנאמר ועשית עולותיך הבשר והדם [ ודם זבחיך ישפך ].

[ד"א] מנין למעשר ופסח, שלא ינתנו [אלא במתנה אחת] - ת"ל ודם זבחיך ישפך .

נ.

ר' ישמעאל אומר, בתמורת קדשים [ובולדיהם] הכתוב מדבר.

תשא ובאת אל המקום. הרי הוא בא אל המקום, מה יעשה לו? ת"ל ועשית עולותיך. מה עולה טעונה הפשט ונתוח וכליל לאשים, אף תמורה כיוצא בה. ומה עולה טעונה מתן [ארבע] (יסוד ושפיכה אחת) על גבי המזבח [ושפיכה אחת ליסוד], אף תמורתה כיוצא בה. ומה עולה פקעו אברים מעל גבי המזבח - מחזירם למערכה, אף תמורה כיוצא בה (פקעו אברים מעל גבי המזבח מחזירם למערכה). ומה כל הקדשים אינן מותרים באכילת בשר, אלא לאחר זריקת דמים; אף תמורתם כיוצא בהם - אינן מותרים באכילת בשר, אלא לאחר זריקת דמים.

<< · מ"ג דברים · יב · כז · >>