מ"ג בראשית מד כ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַנֹּאמֶר אֶל אֲדֹנִי יֶשׁ לָנוּ אָב זָקֵן וְיֶלֶד זְקֻנִים קָטָן וְאָחִיו מֵת וַיִּוָּתֵר הוּא לְבַדּוֹ לְאִמּוֹ וְאָבִיו אֲהֵבוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַנֹּ֙אמֶר֙ אֶל־אֲדֹנִ֔י יֶשׁ־לָ֙נוּ֙ אָ֣ב זָקֵ֔ן וְיֶ֥לֶד זְקֻנִ֖ים קָטָ֑ן וְאָחִ֣יו מֵ֔ת וַיִּוָּתֵ֨ר ה֧וּא לְבַדּ֛וֹ לְאִמּ֖וֹ וְאָבִ֥יו אֲהֵבֽוֹ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַאֲמַרְנָא לְרִבּוֹנִי אִית לַנָא אַבָּא סָבָא וּבַר סֵיבְתִין זְעֵיר וַאֲחוּהִי מִית וְאִשְׁתְּאַר הוּא בִּלְחוֹדוֹהִי לְאִמֵּיהּ וַאֲבוּהִי רָחֵים לֵיהּ׃
ירושלמי (יונתן):
וַאֲמַרְנָא לְרִיבּוֹנִי אִית לָן אַבָּא סָבָא וּבַר סִיבְתִּין קָלִיל וְאָחוֹי מִית וְאִשְׁתְּאַר הוּא בִּלְחוֹדוֹי מִן אִמֵיהּ וְאָבוֹי בְּגִין כֵּן רָחֵים לֵיהּ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחיו מת" - מפני היראה היה מוציא דבר שקר מפיו אמר אם אומר לו שהוא קיים יאמר הביאוהו אצלי

"לבדו לאמו" - מאותו האם אין לו עוד אח

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

אב זקן — כי הגדול שבכולם הוא בן מ"ה שנים, ויתכן להיות אביהם בחור:

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואביו אהבו" יותר מכלנו ולכן לא הניחו בראשונה לכא עמנו וזאת היתה הסבה שלא היה עמנו אז לא ששלחנוהו לרגל כאשר חשבת:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(כ) "ונאמר אל אדני". במסיח לפי תומו מבלי שאלה, שמזה תדע איך הוא מפונק ורך מכמה טעמים. א] יש לנו אב זקן, והזקן יגעגע על בנו יותר, ב] מצד שהוא "ילד זקונים",

שמפנקו יותר מיתר בניו. ג] "קטן "ויגעגע עליו יותר מגדול. " ד] ואחיו מת". ועי"כ ירחמו עליו עוד יותר, ה] "ויותר הוא לבדו לאמו," וע"י שהוא בן יחיד לאמו ישגיחו עליו עוד יותר. ו]" ואביו אהבו", מצד עצמו ג"כ:

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

וילד. ב' במסורה הכא ואידך כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי. שאם נניח לבנימין כאן הרי כאלו הרגתי איש דהיינו יעקב לפצעי וילד לחבורתי דהיינו בנימין כי אי אפשר להם לחיות זה בלא זה:

וילד זקנים. חסר שמסר לו כל מה שלמד מזקנים דהיינו שם ועבר:

ויותר. ב' במסורה הכא ואידך ויותר יעקב לבדו. מה התם מלחמה דכתיב ויאבק איש עמו אף הכא הכין עצמו למלחמה:

<< · מ"ג בראשית · מד · כ · >>