מ"ג בראשית לז לו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והמדנים מכרו אתו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהַמְּדָנִים מָכְרוּ אֹתוֹ אֶל מִצְרָיִם לְפוֹטִיפַר סְרִיס פַּרְעֹה שַׂר הַטַּבָּחִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהַ֨מְּדָנִ֔ים מָכְר֥וּ אֹת֖וֹ אֶל־מִצְרָ֑יִם לְפֽוֹטִיפַר֙ סְרִ֣יס פַּרְעֹ֔ה שַׂ֖ר הַטַּבָּחִֽים׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וּמִדְיַנָאֵי זַבִּינוּ יָתֵיהּ לְמִצְרָיִם לְפוֹטִיפַר רַבָּא דְּפַרְעֹה רַב קָטוֹלַיָּא׃
ירושלמי (יונתן):
וּמִדְיָנָאֵי זַבִּינוּ יָתֵיהּ לְמִצְרַיִם לְפוֹטִיפַר רַבָּא דְפַרְעה רַב סַפּוֹקְלַטוֹרְיָא:
ירושלמי (קטעים):
לְפּוֹטִיפַר שַׁלִיטָא דְפַרְעה רַב סַפּוּקַלְטַרְיָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הטבחים" - שוחטי בהמות המלך

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

הַטַּבָּחִים – שׁוֹחֲטֵי בַּהֲמוֹת הַמֶּלֶךְ.

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


'(לו). 'והמדנים מכרו אותו אל מצרים: מדן ומדיין וישמעאלים אחים היו, ומדן וישמעאלים אחד הם לפי הפשט, לכך הוא אומר כי מדנים מכרוהו וישמעאלים הורידוהו שמה, כי שניהם אחד הם לפי הפשט:

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

שר הטבחים — תמצא זה הלשון על הרג ועל בישול. ודברי המתרגם ארמי נכונים:

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שר הטבחים" - שוחטי בהמות המלך לשון רש"י וכן וירם הטבח (שמואל א ט כד) לרקחות ולטבחות (שם ח יג) אבל יותר קרוב דעת אונקלוס בעבור היות בית הסהר בביתו ומצינו טביחה להריגת האנשים (ישעיהו יד כא) הכינו לבניו מטבח טבחת ולא חמלת (איכה ב כא) וראיה לדבר הכתוב בדניאל (ב יד) לאריוך רב טבחיא די מלכא די נפק לקטלא לחכימי בבל

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

והמדנים מכרו אותו:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(לו) "והמדנים". סיים הספור שלא אחיו מכרוהו רק המדנים, שהם הוציאוהו מן הבור והם עקר המוכרים שע"י שמכרוהו להישמעאלים היה כדי שיוליכוהו למצרים, כי הם לא הלכו למצרים, ונקרא ע"ש שהם מכרוהו אל מצרים היינו שיורידוהו למדינת מצרים: