מ"ג בראשית לא לט

מקראות גדולות בראשית


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טרפה לא הבאתי אליך אנכי אחטנה מידי תבקשנה גנבתי יום וגנבתי לילה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טְרֵפָה לֹא הֵבֵאתִי אֵלֶיךָ אָנֹכִי אֲחַטֶּנָּה מִיָּדִי תְּבַקְשֶׁנָּה גְּנֻבְתִי יוֹם וּגְנֻבְתִי לָיְלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
טְרֵפָה֙ לֹא־הֵבֵ֣אתִי אֵלֶ֔יךָ אָנֹכִ֣י אֲחַטֶּ֔נָּה מִיָּדִ֖י תְּבַקְשֶׁ֑נָּה גְּנֻֽבְתִ֣י י֔וֹם וּגְנֻֽבְתִ֖י לָֽיְלָה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
דִּתְבִירָא לָא אֵיתִיתִי לָךְ דַּהֲוָת שָׁגְיָא מִמִּנְיָנָא מִנִּי אַתְּ בָּעֵי לַהּ נְטַרִית בִּימָמָא וּנְטַרִית בְּלֵילְיָא׃
ירושלמי (יונתן):
דִתְבִירָא מִן חֵיוַת בָּרָא לָא אַיְיתֵיתִי לְוָותָךְ דְאִין אֲנָא חָטִי בָּהּ מִן יְדִי הֲוֵית תָּבַע יָתָהּ מַה דְמִתְגְנִיב בִּימָמָא מִבְּנֵי נְשָׁא עָלַי הֲוָה לְאַשְׁלָמָא וּמַה דַהֲוָה מִתְגְנֵיב בְּלֵילְיָא מִן חֵיוַת בָּרָא עָלַי הֲוֵינָא לִמְשַׁלְמָא:
ירושלמי (קטעים):
קְטִילַת לָא אַיְיתִית לְוָותָךְ כָּל חֲדָא מִנְהוֹן דַהֲוָה עֲרָקָא מִן מִנְיָנָא אֲנָא הֲוֵינָא מְשַׁלֵם מִן יְדָי הֲוֵיתָא תָּבַע יָתָהּ וּמִן דַהֲווֹ גַנְבַיָיא גַנְבִין בִּימָמָא וְחֵיוַת בָּרָא מִתְאָכְלָא בְּלֵילְיָא אֲנָא הֲוֵינָא מְשַׁלֵם יָתָהּ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טרפה" - ע"י ארי וזאב

"אנכי אחטנה" - ל' (שופטים ב) קולע באבן אל השערה ולא יחטיא (מ"א א) אני ובני שלמה חטאים חסרים אנכי אחסרנה אם חסרה חסרה לי שמידי תבקשנה

"אנכי אחטנה" - תרגומו דהות שגיא ממנינא שהיתה נפקדת ומחוסרת כמו (במדבר לא) ולא נפקד ממנו איש תרגומו ולא שגא

"גנבתי יום וגנבתי לילה" - גנובת יום או גנובת לילה הכל שלמתי

"גנבתי" - כמו (איכה א) רבתי בגוים שרתי במדינות (ישעיהו א) מלאתי משפט (הושע יא) אוהבתי לדוש

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

אנכי אחטנה — אם היתה טריפה, החטא היה עלי, ופרעתי כמוה.

גנבתי יום — היו"ד נוסף, כיו"ד "מלאתי" (ישעיהו א, כא); וכן הוא: גנובת יום או לילה, מידי תבקשנה:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(לט - מ) "טרפה." ג] אם לא שמר הצאן מטריפת זאבים, עז"א "טרפה לא הבאתי אליך", אף הטרפה שהיה מוטל עליך כפי הדין, כי החזרתי אותה משלי. ד] אם לא שמר מגנבה ואבדה שחייב כדין שומר שכר. עז"א" אנכי אחטנה גנבתי יום מידי תבקשנה וגנבתי לילה", שהנגנב ביום הייתי אנכי החייב ושלמתי בעצמי כדין שומר שכיר, וגם הנגנב בלילה בשעה שאין דרך הרועה לשמרם בכ"ז אתה תבקשנה מידי על שלא לנתי אצל הצאן, עד שהייתי מוכרח להיות אצל הצאן ביום ובלילה "וביום אכלני חרב וקרח בלילה", ומכ"ז ברר לו שאין לו שום טענה שירדוף אחריו מצד שלקח שכירות יותר מן המגיע לו. אולם ד] על הצד האחר שתאמר שרדפת אחרי מפני שמגיע לי עוד שכירות ממך וטעות בחשבון ואתה רוצה להחזיר לי, עז"א: