מ"ג בראשית י ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּנֵי יֶפֶת גֹּמֶר וּמָגוֹג וּמָדַי וְיָוָן וְתֻבָל וּמֶשֶׁךְ וְתִירָס.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּנֵ֣י יֶ֔פֶת גֹּ֣מֶר וּמָג֔וֹג וּמָדַ֖י וְיָוָ֣ן וְתֻבָ֑ל וּמֶ֖שֶׁךְ וְתִירָֽס׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
בְּנֵי יֶפֶת גּוֹמֶר וּמָגוֹג וּמָדַי וְיָוָן וְתוּבָל וּמֶשֶׁךְ וְתִירָס׃
ירושלמי (יונתן):
בְּנוֹי דְיֶפֶת גוֹמֶר וּמָגוֹג וּמָדַי וְיָוָן וְתוּבָל וּמֶשֶׁךְ וְתִירָס וְשׁוּם אַפַּרְכְיוּתְהוֹן אַפְרִיקֵי וְגַרְמַנְיָא וְתַמְדִיֵי וּמַקֵדוֹנִיָא וְיַתִינְיָא וְאוּסְיָא וְתַרְקֵי:
ירושלמי (קטעים):
בְּנוֹי דְיֶפֶת גוֹמֶר וְשׁוּם אַפַרְכָיוּתְהוֹן אַפְרִיקֵי וְגַרְמַנְיָא וּמָדַי וּמִקְדוֹנְיָא וְיֵתָנְיָא וַאֲנַסְיָא וְתַרְקֵי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותירס" - זו פרס (בראשית רבה)

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וְתִירָס – זוֹ פָּרָס (בראשית רבה לז).

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בני יפת גומר" - החל ממנו כי הוא הבכור ונתן אחריו חם כי רצה לאחר תולדת שם לקרב שני הפרשיות בתולדותיו כי יש להאריך בתולדות אברהם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות

(ב – כא)    למה חשב בני גומר ובני יון ולא חשב בני יתר הבנים. וכן נהג בחשבון בני חם ושם שחשב מקצת והניח מקצת. למה אמר מאלה נפרדו וגו' ולא אמר כן ביתר הבנים. מ"ש ואחר נפוצו משפחות הכנעני אין לו באור, ולמה חשב גבול הכנעני ולא גבול יתר הבנים. מ"ש ולשם יולד גם הוא ולא אמר בני שם. כמ"ש בני חם. ולמה הזכירו שהוא אבי כל בני עבר ואחי יפת:

(ב) "בני יפת." חשב ראשי אומות, וגומר הוליד בנים הרבה חוץ מהנחשבים כאן וכולם נעשו אומה אחת תחת שם גומר, ואשכנז וריפת וכו' היו אומות בפ"ע, וכן היה ביון, והיו מבני יפת י"ד ראשי אומות:


 

ילקוט שמעוני (כל הפרק)(כל הפסוק)

בני יפת גומר ומגוג. אמר ר' שמואל בר אמי: זו אפריקי וגרמניא ומדי ומקדוניא, איסניא ותוניה. תירס זה פרס ותורקי.

<< · מ"ג בראשית · י · ב · >>