מ"ג בראשית ו כב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויעש נח ככל אשר צוה אתו אלהים כן עשה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּעַשׂ נֹחַ כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה אֹתוֹ אֱלֹהִים כֵּן עָשָׂה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּ֖עַשׂ נֹ֑חַ כְּ֠כֹ֠ל אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֥ה אֹת֛וֹ אֱלֹהִ֖ים כֵּ֥ן עָשָֽׂה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַעֲבַד נֹחַ כְּכֹל דְּפַקֵּיד יָתֵיהּ יְיָ כֵּן עֲבַד׃
ירושלמי (יונתן):
וַעֲבַד נחַ כְּכָל דְפַקְדֵיהּ יְיָ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש נח" - זה בנין התיבה (סנהדרין קח)

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וַיַּעַשׂ נֹחַ – זֶה בִּנְיַן הַתֵּיבָה.

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש נח ככל אשר צוה אותו אלהים" - שעשה את התיבה ואסף המאכל ודרך הכתוב לאמר "ויעש" "וכן עשה" לבאר כי לא הפיל דבר מכל אשר צוה

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


ויעש נח. זה מעשה התיבה,

כן עשה שהכניס שנים מכל המינים ומזונות לכולם, וכן דרשו רז"ל הכניס נח זמורות לפילין וזכוכית לנעמיות.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(כב) "ויעש נח". מבואר שעקר הצווי הזה היה עשית התיבה שזה צוה לו לעשות תיכף, וכן הכנת המזונות, אבל הכנסת המינים לא חל עליו עד יום הזעם, וא"כ מ"ש עשה לך תיבת הוא צווי מיד, וכן מ"ש ואתה קח לך, אבל מ"ש ובאת אל התיבה ומכל החי תביא הוא ספור מה שיהיה בעתיד בעת המבול, ומ"ש ויעש נח שבנה התיבה והכין המזונות:


 

כלי יקר (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ככל אשר צוה אותו אלהים כן עשה". לפי שפרשה זו מתחלת בשם אלהים, שנאמר ויאמר אלהים אל נח קץ כל בשר וגו'. ומדת הדין אמרה כן, ע"כ מסיימת בשם אלהים. אבל פרשה שניה מתחלת ויאמר ה' לנח בא אתה וגו'. ומדת הרחמים אמרה כן בהצלתו של נח ע"כ מסיימת ג"כ בשם של רחמים שנאמר ויעש נח ככל אשר צוהו ה'. וגם מה שנאמר בזו הפרשה כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר. מדבר ג"כ בהצלה להמתין להם אולי ישובו.

ילקוט שמעוני (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויעש נח. זה שיכון לעשית התיבה.