מ"ג במדבר כ טז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונצעק אל יהוה וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַנִּצְעַק אֶל יְהוָה וַיִּשְׁמַע קֹלֵנוּ וַיִּשְׁלַח מַלְאָךְ וַיֹּצִאֵנוּ מִמִּצְרָיִם וְהִנֵּה אֲנַחְנוּ בְקָדֵשׁ עִיר קְצֵה גְבוּלֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַנִּצְעַ֤ק אֶל־יְהֹוָה֙ וַיִּשְׁמַ֣ע קֹלֵ֔נוּ וַיִּשְׁלַ֣ח מַלְאָ֔ךְ וַיֹּצִאֵ֖נוּ מִמִּצְרָ֑יִם וְהִנֵּה֙ אֲנַ֣חְנוּ בְקָדֵ֔שׁ עִ֖יר קְצֵ֥ה גְבוּלֶֽךָ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְצַלִּינָא קֳדָם יְיָ וְקַבֵּיל צְלוֹתַנָא וּשְׁלַח מַלְאֲכָא וְאַפְּקַנָא מִמִּצְרָיִם וְהָא אֲנַחְנָא בִרְקַם קַרְתָּא דְּבִסְטַר תְּחוּמָךְ׃
ירושלמי (יונתן):
וְצַלִינָא קֳדָם יְיָ וְקַבֵּיל צְלוֹתָנָא וְשָׁדַר חַד מִמַלְאֲכֵי שֵׁירוּתָא וְהַנְפָקָנָא מִמִצְרַיִם וְהָא אֲנַחְנָא בִּרְקַם קַרְתָּא דְמִתְבַּנְיָא בִּסְטַר תְּחוּמָךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישמע קלנו" - בברכה שברכנו אבינו (בראשית כז) הקול קול יעקב שאנו צועקים ונעני'

"מלאך" - זה משה מכאן שהנביאים קרואים מלאכים ואו' (ד"ה ב לו) ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וַיִּשְׁמַע קֹלֵנוּ – בַּבְּרָכָה שֶׁבֵּרְכָנוּ אָבִינוּ, "הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב" (בראשית כז,כב), שֶׁאָנוּ צוֹעֲקִים וְנַעֲנִים (מדרש תנחומא בשלח ט).
מַלְאָךְ – זֶה מֹשֶׁה. מִכָּאן שֶׁהַנְּבִיאִים קְרוּאִים מַלְאָכִים; וְאוֹמֵר: "וַיִּהְיוּ מַלְעִבִים בְּמַלְאֲכֵי הָאֱלֹהִים" (דה"ב לו,טז; מדרש תנחומא ויקרא א).

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


וישמע קולנו. בברכה שברכנו אבינו שאנו צועקים ונענים, שנאמר (שם כז) הקול קול יעקב.

וישלח מלאך. מלאך ממש, כענין שכתוב ישעיה סג) ומלאך פניו הושיעם. או יאמר מלאך על משה, כענין שנאמר (חגי א) ויאמר חגי מלאך ה', כי משה היה מוחזק בעיני ישראל כמלאך הש"י אין ענינו נמשך אחר עסקי הגוף ואחר מקרי בני אדם, וראיה לזה מה שאמרו בהעדרו (שמות לב) כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, כלומר כי זה משה שחשבנוהו מלאך, איש הוא וקרה לו כמקרה בני אדם, כי לא ידענו מה היה לו.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונצעק", ר"ל ואם תאמר שעדיין לא שלמנו החוב שלא היינו במצרים רק רד"ו שנה, ע"י תפלה מתוך קושי השעבוד הוציאנו קודם הזמן ע"י מלאך פניו, והנה אנחנו בקדש וראוי

שעכ"פ תניח אותנו לעבור:

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויצאנו. חסר יו"ד על ידי י' מכות הוציאנו משה:

<< · מ"ג במדבר · כ · טז · >>