מ"ג במדבר ה כדמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והשקה את האשה את מי המרים המאררים ובאו בה המים המאררים למרים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהִשְׁקָה אֶת הָאִשָּׁה אֶת מֵי הַמָּרִים הַמְאָרֲרִים וּבָאוּ בָהּ הַמַּיִם הַמְאָרֲרִים לְמָרִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהִשְׁקָה֙ אֶת־הָ֣אִשָּׁ֔ה אֶת־מֵ֥י הַמָּרִ֖ים הַמְאָֽרְרִ֑ים וּבָ֥אוּ בָ֛הּ הַמַּ֥יִם הַֽמְאָרְרִ֖ים לְמָרִֽים׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְיַשְׁקֵי יָת אִתְּתָא יָת מַיָּא מָרִירַיָּא מְלָטְטַיָּא וְיֵיעֲלוּן בַּהּ מַיָּא מְלָטְטַיָּא לִלְוָט׃
ירושלמי (יונתן):
וְיַשְׁקֵי יַת אִתְּתָא יַת מַיָא מְרִירַיְתָא בְּדוּקַיָא וְיֵעָלוּן בָּהּ מַיָא בְּדוּקַיָא לִלְוָט:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והשקה את האשה" - אין זה סדר המעשה שהרי בתחלה הקריב מנחתה אלא הכתוב מבשרך שכשישקנה יבאו בה למרים לפי שנאמר בטן וירך מנין לשאר כל הגוף ת"ל ובאו בה בכולה אם כן מה ת"ל בטן וירך לפי שהן התחילו בעבירה תחלה לפיכך התחיל מהם הפורענות

"למרים" - להיות לה רעים ומרים

מדרש ספרי (כל הפרק)(כל הפסוק)


ע. והשקה את האשה למה נאמר והרי כבר נאמר ואחר ישקה את האשה מה תלמוד לומר והשקה את האשה, שאם נמחקה המגלה ואמרה איני שותה מערערים אותה ומשקים אותה בעל כורחה, דברי רבי עקיבא. (וחכמים אומרים) [ר' שמעון אומר] ואחר ישקה את (האשה) למה נאמר [והלא כבר נאמר והשקה את (האשה) המים] ומה תלמוד לומר ואחר ישקה את האשה, שלשה דברים מעכבים בסוטה עד שלא נמחקת המגילה ועד שלא קרב הקומץ ועד שלא קבלה עליה את השבועה. ואין מגלתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת. רבי אחי ר יאשיה אמר משקם בה סוטה אחרת.

<< · מ"ג במדבר · ה · כד · >>