מ"ג איכה · ב · א · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
איכה יעיב באפו אדני את בת ציון השליך משמים ארץ תפארת ישראל ולא זכר הדם רגליו ביום אפו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֵיכָה יָעִיב בְּאַפּוֹ אֲדֹנָי אֶת בַּת צִיּוֹן הִשְׁלִיךְ מִשָּׁמַיִם אֶרֶץ תִּפְאֶרֶת יִשְׂרָאֵל וְלֹא זָכַר הֲדֹם רַגְלָיו בְּיוֹם אַפּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֵיכָה֩ יָעִ֨יב בְּאַפּ֤וֹ ׀ אֲדֹנָי֙ אֶת־בַּת־צִיּ֔וֹן הִשְׁלִ֤יךְ מִשָּׁמַ֙יִם֙ אֶ֔רֶץ תִּפְאֶ֖רֶת יִשְׂרָאֵ֑ל וְלֹא־זָכַ֥ר הֲדֹם־רַגְלָ֖יו בְּי֥וֹם אַפּֽוֹ׃

תרגום (כל הפרק)

איכדין יקוץ יי בתקוף רוגזיה ית כנשתא דציון טלק משמיא לארעא תושבחתא דישראל ולא דכיר בית מוקדשא דהוה גלונדקא דרגלוהי ולא חס עלוהי ביום תקוף רוגזיה.

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

איכה יעיב – יאפיל, כמו דאת אמר (מלכים א יח מה): "והשמים התקדרו בעבים".

משמים ארץ – לאחר שהגביהם עד לשמים, השליכם לארץ בבת אחת, ולא מעט מעט: מאיגרא רמא לבירא עמיקתא.

הדום רגליו – שרפרף מרגלותיו, וזה בית המקדש.

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

איכה יעיב – יש אומרים יעיב מ"עב" כמו יחשיך, והנכון יגביה עד עב:

הדום – דמות כסא קטן לרגלים:

פירוש הטעמים

איכה יעיב – לא הגביה ה' את ציון רק באפו, כדי להשליכה ממקום גבוה.

רבי יוסף קרא

לפירוש "רבי יוסף קרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

איכה יעיב – פתרונו: איכה יחשיך, לשון "עבים". ולא זכר הדום רגליו – כשם שאמר ישעיה (ו א): "ושוליו מלאים את ההיכל". ופתרו בו אנשי פתרון: הוא יושב על כסא רם ונשא, והדום רגליו ממלאים את ההיכל. כלומר שגבוה כל כך, שבשמים הכין כסאו, והדום רגליו מגיעין להיכל שלמטה. וכן ישעיה הוא אומר (סו א): "השמים כסאי, והארץ הדום רגלי". ופירש יונתן: זה המקדש.

מנחת שי

לפירוש "מנחת שי" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

איכה יעיב (ב)

הדם רגליו – כל הדם בלישנא חסר וא"ו. ועל זה אמרו במדרש: לא זכר הקדוש ברוך הוא אותו הדם של בין רגליו של זקן שנימול לצ"ט שנה. דבר אחר: ולא זכר אותו הדם שבמצרים, שנאמר: "ולקחו מן הדם, ונתנו על שתי המזוזות". דבר אחר: ולא זכר דם הברית שנזרק על ישראל בבאם להתיצב בתחתית ההר לקבל התורה. (מדרש רבתי ולקח טוב)

מ"ג איכה · ב · א · >>